Ja, stuur mij het gratis meldcode informatiepakket

Stuur mij het informatiepakket van Augeo

Met tips: hoe praat je met een kind. Hoe praat je met ouders. De verbeterde meldcode: wat is er veranderd? Wat is typisch hulpverleners-taal? Lees over online scholing: hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt signaleren en herkennen. etc.