De Wet Meldcode is verbeterd. Op 1 januari 2019 is deze wijziging ingegaan. Lees de casus en ga in de schoenen van leerkracht Jan staan. Wat zou jij doen? Kies ja of nee. Heb je juist gehandeld volgens de verbeterde Wet Meldcode?

Wat zou jij doen?

Jan is leerkracht op een basisschool. Hij heeft een gesprek met Anneke, moeder van Casper, omdat zijn resultaten erg achteruit gaan. Anneke reageert zenuwachtig. Als Jan dit benoemt vertelt ze aarzelend dat ze thuis mishandeld wordt, en dat dit al heel lang speelt. Ze is bezorgd om haar zoon en ze is vast van plan om weg te gaan, maar het moet wel het goede moment zijn.

Ter plekke overlegt Jan met zijn directeur Hans en via de telefoon met Veilig Thuis. Hij vertelt Anneke dat ze gaan melden bij Veilig Thuis. Anneke is bang. Ze spreken af samen met Veilig Thuis te bellen om dit te bespreken.

De namen in deze case zijn gefingeerd.