De Wet Meldcode is verbeterd. Op 1 januari 2019 is deze wijziging ingegaan. Lees over Sabrina en haar kinderen op de Kinderopvang. Wat zou jij doen? Kies ja of nee. Heb je juist gehandeld volgens de verbeterde Wet Meldcode?

Wat zou jij doen?

Sabrina is moeder van Sanne (3) en Bas (2). De kinderen gaan naar de kinderopvang. Sabrina heeft vaak een alcohollucht om haar heen als ze de kinderen ophaalt. Aan het gedrag van de kinderen is niets te merken. Het valt wel op dat ze er onverzorgd uitzien, te kleine schoenen dragen en ongezond eten en drinken. Als aan Sanne gevraagd wordt of ze wel ontbeten heeft, zegt ze dat er soms helemaal geen eten in huis is. Sabrina zegt in een daaropvolgend gesprek dat ze recent hulp heeft gezocht bij de verslavingszorg. Zou je dit melden bij Veilig Thuis?
De namen in deze case zijn gefingeerd.