Iedereen die zich zorgen maakt over de veiligheid of het welzijn van een kind of een volwassene, kan Veilig Thuis bellen.

Veilig Thuis is het Advies- en meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling en is 24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000. Via dit landelijke nummer wordt je doorgeschakeld naar de Veilig Thuis-organisatie in jouw regio.

Voor professionals kan Veilig Thuis speelt een belangrijke rol spelen bij het doorlopen van de stappen van de meldcode. Vanaf een eerste vermoeden kunnen zij advies vragen: is het terecht dat ik me zorgen maak? Hoe kan ik mijn zorgen bespreken met ouders? Wat kan ik nog meer doen voor dit gezin? In een adviesgesprek noemt de professional de naam van het gezin niet, Veilig Thuis adviseert en ondersteunt professionals de stappen te nemen nodig zijn om de situatie voor het gezin te verbeteren.

Als een professional vermoedt dat een kind of volwassene acuut ernstig gevaar loopt of structureel onveilig is meldt hij of zij dat bij Veilig Thuis. Ook als een slachtoffer zelf vertelt over onveiligheid thuis (een disclosure doet), meldt de professional dat. Veilig Thuis noteert dan de gegevens van het gezin en onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis biedt zelf geen hulp, maar organiseert de noodzakelijke hulpverlening en ondersteuning om de veiligheid in het gezin op korte en lange termijn te herstellen en handhaven.

Professionals bespreken in principe altijd met de cliënt dat zij van plan zijn een melding te doen bij Veilig Thuis. Dat is belangrijk, omdat de professional dan kan uitleggen waarom hij of zij dat nodig vindt en de cliënt daarop kan reageren en omdat de professional zo niets achter de rug van de cliënt / het gezin om doet. Transparant en zorgvuldig handelen helpt de vertrouwensrelatie in stand te houden.

Contact opnemen met Veilig Thuis

Maak je je zorgen over de veiligheid of het welzijn van een kind of een volwassene? Bel Veilig Thuis, 24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000! Naar Veilig Thuis

Meer over de meldcode:

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

Meldcodeproof

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet jij over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Geef 10 antwoorden en kom er achter of jij 'meldcodeproof' bent.  Doe de meldcode-test

Augeo magazine

Nieuws en actualiteit

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Augeo Nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over aanpak  kindermishandeling en huiselijk geweld. Schrijf je in

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

meldcode, meldcode, meldcode

Introductiecursus meldcode

Hoe werk je met de meldcode? Augeo heeft daarvoor diverse online cursussen. In deze introductiecursus laten we zien hoe dat eruit ziet. Doe de introductiecursus meldcode

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking meldcode

Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Download de handreiking meldcode

Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips

10 punten checklist voor professionals

10 Punten checklist voor professionals

Hoe betrek je als professional de kinderen? Gebruik de meldcode: 10 punten om te checken . Bekijk checklist

Afwegingskader en meldcode adressen

Handige informatie

Wil je meer informatie over de meldcode? Bekijk onze samengestelde lijst van diverse organisaties die werken volgens de meldcode in hun sector.

Bekijk overzicht handige links

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op