Veilig Thuis adviseert en ondersteunt professionals de stappen te nemen nodig zijn om de situatie voor het gezin te verbeteren.

In elke stap van de meldcode kan je Veilig Thuis bellen voor advies. Ook kan je bij Veilig Thuis een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling melden. Om je te helpen bij het maken van de afweging wel of niet melden bespreekt Veilig Thuis met je:

• Welke informatie je hebt over de actuele onveiligheid van alle gezinsleden

• Wat je mogelijkheden zijn om zelf de directe veiligheid te herstellen

• Of je op basis van de wet Meldcode en je afwegingskader een melding moet doen

Advies en ondersteuning

In elke stap van de meldcode kan je Veilig thuis bellen voor advies of ondersteuning. Veilig Thuis kan dan met je bespreken:

• Hoe je de onveiligheid met kind en ouders kan bespreken
• Wat je kan doen om de onveiligheid aan te pakken•Welke lokale deskundigen je kan betrekken bij de aanpak
• Hoe Veilig Thuis je daarbij kan ondersteunen
• Of je behoefte hebt aan een vervolgadvies

Bij een advies hoef je de naam van het gezin niet te noemen. Veilig Thuis bespreekt met jou hoe zij omgaat met het registreren van gegevens naar aanleiding van een advies. Bij een advies blijf je zelf verantwoordelijk voor de aanpak en uitvoering van de acties. Veilig Thuis kan je ondersteuning bieden bij de gesprekken met het kind en/of de ouders en bij het opstellen van veiligheidsvoorwaarden en het opnieuw taxeren van de veiligheid

Wat als ik besluit te melden?

Veilig Thuis neemt elke melding van een (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling aan. Je maakt dan als melder je contactgegevens kenbaar. Bij het doen van een melding kan je van mening zijn dat je zelf de nodige hulp kunt bieden of organiseren. Of je verzoekt Veilig Thuis om de verantwoordelijkheid over te nemen.Veilig Thuis maakt met jou afspraken over de vervolgstappen, de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid in het gezin, de afstemming met de directbetrokkenen en de samenwerking en communicatie tussen jou en Veilig Thuis.Na een melding neemt Veilig Thuis binnen vijf werkdagen contact met je op om:


• de veiligheidsbeoordeling te bespreken en de informatie te delen die is opgehaald, voor zo ver deze informatie noodzakelijk is voor een goede uitoefening van jouw taak.
• jouw mogelijkheden te bespreken om zelf de nodige hulp te bieden.
• afspraken te maken –mocht het nodig zijn dat Veilig Thuis zich ook actief gaat inzetten voor dit gezin of huishouden.

Veilig Thuis informeert vervolgens het gezin/huishouden over de melding en over de afspraken die jullie onderling hebben gemaakt.

Veiligheidsbeoordeling

Veilig Thuis verzamelt informatie uit eerdere meldingen bij Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming met als doel zicht krijgen op de veiligheid in het gezin of huishouden. Vervolgens wordt besloten welke instelling of professional de verantwoordelijkheid krijgt voor de vervolgstappen die genomen moeten worden. Als meldingen niet kunnen worden overgedragen zal Veilig Thuis direct werken aan veiligheid of eerst onderzoek doen. Op de volgende pagina meer hierover.

Direct werken aan veiligheid

Als de gezinsleden na de melding bereid zijn samen te werken met Veilig Thuis spreekt Veilig Thuis met hen af wat er tenmínste moet gebeuren om te zorgen dat het direct veilig wordt. Deze afspraken heten Veiligheidsvoorwaarden. Deze veiligheidsvoorwaarden worden door Veilig Thuis overgedragen aan het (netwerk rond een) gezin en/of aan professionele hulpverlening.

Onderzoek

Als gezinsleden van het gemelde gezin niet willen samenwerken met Veilig Thuis of als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling doet Veilig Thuis onderzoek. 

Contact opnemen met Veilig Thuis

Maak je je zorgen over de veiligheid of het welzijn van een kind of een volwassene? Bel Veilig Thuis, 24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000! Naar Veilig Thuis

Meer over de meldcode:

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

Meldcodeproof

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet jij over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Geef 10 antwoorden en kom er achter of jij 'meldcodeproof' bent.  Doe de meldcode-test

Augeo magazine

Nieuws en actualiteit

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Augeo Nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over aanpak  kindermishandeling en huiselijk geweld. Schrijf je in

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

meldcode, meldcode, meldcode

Introductiecursus meldcode

Hoe werk je met de meldcode? Augeo heeft daarvoor diverse online cursussen. In deze introductiecursus laten we zien hoe dat eruit ziet. Doe de introductiecursus meldcode

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking meldcode

Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Download de handreiking meldcode

Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips

10 punten checklist voor professionals

10 Punten checklist voor professionals

Hoe betrek je als professional de kinderen? Gebruik de meldcode: 10 punten om te checken . Bekijk checklist

Afwegingskader en meldcode adressen

Handige informatie

Wil je meer informatie over de meldcode? Bekijk onze samengestelde lijst van diverse organisaties die werken volgens de meldcode in hun sector.

Bekijk overzicht handige links

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op