Werken met de meldcode doe je samen. Ieder heeft daarbij een eigen rol: de professional, de manager en de aandachtsfunctionaris. Managers zijn verantwoordelijk voor het opstellen en invoeren van de meldcode. Aandachtsfunctionarissen zorgen ervoor dat de meldcode op de agenda blijft staan en helpen bij de uitvoering ervan. Professionals moeten de vijf stappen van de meldcode volgen bij een vermoeden van mishandeling of geweld.
Steun van een volwassene

Meldcode Stappenplan

STAP 1: Breng signalen in kaart

STAP 2: Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis

STAP 3: Praat met ouders of verzorgers

STAP 4: Weeg het geweld

STAP 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig?

Lees meer

Steun van een volwassene

Wat moet ik doen als manager

Als manager ben je verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van de meldcode in jouw organisatie. Hiervoor gebruik je de beroepsspecifieke meldcode als voorbeeld. Lees meer

Steun van een volwassene

Wat moet ik doen als aandachts- functionaris

De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld / kindermishandeling speelt een belangrijke rol in het implementeren en op de agenda houden van de meldcode. Lees meer

Steun van een volwassene

Wat moet ik doen als profesional

Doe de mini-cursus en... ...beantwoordt de 2 vragen

Meer over de meldcode:

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

Afwegingskader en meldcode adressen

Handige informatie

Wil je meer informatie over de meldcode? Bekijk onze samengestelde lijst van diverse organisaties die werken volgens de meldcode in hun sector.

Bekijk overzicht handige links