In het stappenplan van de meldcode gaat stap 2 over advies vragen bij Veilig Thuis en overleg met een deskundige collega of een aandachtsfunctionaris. Dit betekent dat binnen een organisatie die met de meldcode werkt specifieke deskundigheid over kindermishandeling en huiselijk geweld aanwezig moet zijn.

Takenpakket

Als aandachtsfunctionaris heb je een duidelijk takenpakket. Je bevindt je op het snijvlak van beleid en uitvoering. Collega’s kunnen bij jou terecht voor vragen, je adviseert hen en begeleidt hen bij het nemen van vervolgstappen bij een vermoeden van mishandeling of huiselijk geweld. Ook zorg je ervoor dat binnen jouw organisatie de meldcode ‘levend’ blijft. Dat kan bijvoorbeeld door bijscholing te organiseren, nieuwe medewerkers uit te leggen wat werken met de meldcode betekent en collega’s op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen.

Informatie

Daarnaast informeer je als aandachtsfunctionaris het management: zowel over vermoedens en meldingen binnen de organisatie als over relevante ontwikkelingen op landelijk of regionaal niveau. Ook zorg je ervoor dat er afspraken over de samenwerking worden gemaakt met de ketenpartners. Binnen grotere organisaties kunnen meerdere aandachtsfunctionarissen worden aangesteld.

Meer over de meldcode:

Meldcodeproof

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet jij over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? Geef 10 antwoorden en kom er achter of jij 'meldcodeproof' bent.  Doe de meldcode-test

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

Afwegingskader en meldcode adressen

Handige informatie

Wil je meer informatie over de meldcode? Bekijk onze samengestelde lijst van diverse organisaties die werken volgens de meldcode in hun sector.

Bekijk overzicht handige links

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op