De meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Als manager ben je verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van de meldcode in jouw organisatie. Hiervoor gebruik je de meldcode die specifiek voor jouw beroepsgroep is opgesteld.

Medeverantwoordelijkheid

Bij het invoeren van de meldcode komen allerlei vragen naar boven. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zich bewust zijn dat ze de meldcode moeten gebruiken? Dat iedereen zich medeverantwoordelijk voelt, van hoog tot laag. En dat medewerkers zich bewust zijn dat huiselijk geweld en kindermishandeling altijd kan voorkomen en dat zij daarbij een cruciale rol spelen.

Onderdeel van de cultuur

De meldcode moet onderdeel worden van je cultuur. Je moet elkaar kritisch bevragen, er moet geld, tijd en middelen voor worden uitgetrokken en je moet weten met welke organisaties je moet samenwerken. Om de meldcode goed te laten functioneren moet duidelijk worden omschreven: - Wie is verantwoordelijk voor welke stappen in de meldcode? - Wie is verantwoordelijk voor de beslissingen over een melding en hulp verlenen? - Wat wordt er van iedere medewerker verwacht? - Wie is beschikbaar voor advies en ondersteuning bij de verschillende stappen? - Wat moet er worden gedaan bij specifieke vormen van geweld zoals vrouwelijke genitale verminking of huwelijksdwang?

Steun van een volwassene

E-learning: implementeren van een Meldcode

De online cursus voor managers en leidinggevenden die een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaan implementeren in hun organisatie. Ontwikkeld in samenwerking met Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doe de cursus

Meer over de meldcode:

Meldcodeproof

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet jij over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? Geef 10 antwoorden en kom er achter of jij 'meldcodeproof' bent.  Doe de meldcode-test

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

Afwegingskader en meldcode adressen

Handige informatie

Wil je meer informatie over de meldcode? Bekijk onze samengestelde lijst van diverse organisaties die werken volgens de meldcode in hun sector.

Bekijk overzicht handige links

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op