1. Home
  2. Nieuws
  3. Boek het heeft invloed op alles

Kindermishandeling, het heeft invloed op alles

Verhalen van jongeren gebundeld in boek

Om inzicht te geven in de wereld van 119.000 kinderen die jaarlijks worden mishandeld, delen zeven jongeren hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die zie hiervan ondervinden. Burgemeesters, wethouders en professionals reageren op hun verhalen en geven eigen inzichten en tips. Met de verhalen gebundeld in het boek ‘Het heeft invloed op alles’ zet het Kinderrechtencollectief politiek bestuurders aan om in het jeugdbeleid rekening te houden met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.

"De verhalen in het boek over kindermishandeling zijn zeer aangrijpend. Met de huidige preventieve manier van werken hopen we dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen.” Elk geval van kindermishandeling is er één teveel.”, aldus mevrouw Damsma, wethouder Jeugdzorg van de gemeente Maastricht die woensdag 3 februari jl. het eerste exemplaar in ontvangst nam. Hierbij was ook een vertegenwoordiging van de Jongerentaskforce aanwezig. 

Na de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten ligt de verantwoordelijkheid bij gemeenten. Het boek vormt met de verhalen van zowel slachtoffers van kindermishandeling als professionals die reflecteren vanuit hun ervaringen een unieke inkijk in de dagelijkse praktijk en de gevolgen van kindermishandeling en geweld tegen kinderen. 

De langetermijngevolgen van kindermishandeling zijn enorm: van een negatief zelfbeeld, zeer weinig zelfvertrouwen tot ernstige gedragsproblemen en psychische problemen als een posttraumatische stressstoornis. De preventie van kindermishandeling en goede hulp aan kinderen die geweld hebben meegemaakt, is nodig om de bescherming van minderjarige slachtoffers te waarborgen waar zij volgens het VN-Kinderrechtenverdrag recht op hebben. 

Het boek ‘Het heeft invloed op alles’, is hier te downloaden en als hardcopy verkrijgbaar bij de boekhandel en bol.com. 


Wethouder Damsma met Esmee van de Jongerentaskforce
Mariska, 26 jaar: Zolang je nog kunt buigen, zal je niet breken."