Het onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld is bijzonder. Voor het eerst praten op grote schaal ouders en kinderen zélf over dit thema met onderzoekers. In totaal doen meer dan 1.200 ouders en ruim 1.500 kinderen mee.

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Bekend is dat één op de dertig kinderen zich thuis niet veilig voelt. Maar krijgen die kinderen hulp? En zo ja, is die hulp effectief? Uit een eerste onderzoek in de vier grote steden (G4) bleek dat er nogal wat mis gaat. De G4 besloot daarop tot een vervolgonderzoek door het Verwey-Jonker Instituut.

Op initiatief van Augeo is dat onderzoek uitgebreid met negen regio’s van Veilig Thuis. Daardoor doen intussen meer dan honderd gemeenten mee. Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut loopt tot 2021. Zo ontstaat een beeld van de gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt en wordt onderzocht of het geweld afneemt dankzij de hulp die de ouders en de kinderen krijgen.

Concreet leidt dat tot vragen zoals: Welk geweld speelt er in de gezinnen en hoe ernstig is dat geweld? En hoe vaak komt het voor? Om wat voor gezinnen gaat het, als je kijkt naar inkomen, werk en opleiding? Maar ook: Hoe beoordelen ouders en kinderen hun kwaliteit van leven? Welke hulp werkt wel en niet? Hoe verloopt de samenwerking tussen de instanties die hulp verlenen?

De onderzoekers wachten niet tot 2021 voordat ze met resultaten komen. Die worden tussentijds bekendgemaakt, zodat gemeenten ervan kunnen leren en hun beleid kunnen aanpassen. Augeo zal in deze communicatie een spilfunctie innemen, onder andere met een nieuwsbrief.

Animatie


Het onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld is bijzonder. Voor het eerst praten op grote schaal ouders en kinderen zélf over dit thema met onderzoekers. In totaal doen meer dan 1.200 ouders en ruim 1.500 kinderen mee.

Eerste resultaten

Hoe vaak komen kindermishandeling en partnergeweld voor? Bekijk de eerste resultaten

Hoe gaan we verder met dit onderzoek?

Er zijn drie momenten waarop ouders en kinderen vragen beantwoorden. Lees meer

Werkt de aanpak van kindermishandeling door gemeenten?

Op 7 november 2019 werden de tussentijdse resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Lees meer

Heb je een vraag over dit onderzoek of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op