Het onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld gebeurt in verschillende fases. In totaal zijn er drie momenten waarop ouders en kinderen (vanaf acht jaar) vragen beantwoorden.

Het eerste onderzoek start direct nadat bij Veilig Thuis is gemeld dat er iets aan de hand is bij een gezin. De tweede keer een jaar na die melding en de derde keer anderhalf jaar na de melding. Zo wordt duidelijk welke hulp de ouders en kinderen krijgen en wanneer ze die krijgen. En onderzocht wordt of de hulp effectief is en of ouders en kinderen er tevreden over zijn.

Daarnaast kunnen gezinnen zich opgeven voor een extra onderdeel van het onderzoek: de ouders worden dan geïnterviewd over de vraag wat wel en niet helpt bij het verminderen of stoppen van het geweld. Per geval wordt bekeken of ook de kinderen hierover worden bevraagd. Ook met de professionals die bij de gezinnen zijn betrokken, worden interviews gehouden.

De onderzoekers maken geregeld resultaten bekend, zodat de gemeenten al tijdens het onderzoek hun beleid kunnen verbeteren. Augeo heeft voor elke regio een contactpersoon om tussentijds de resultaten te bespreken. Dat gebeurt tijdens regionale bijeenkomsten en een landelijke bijeenkomst. Ook verschijnt regelmatig een nieuwsbrief.

In 2021 verschijnt een afsluitend landelijk verslag van het onderzoek in de negen regio’s en het onderzoek in de vier grote gemeenten (G4).

Wat onderzoeken we?

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? Lees verder

Eerste resultaten

Hoe vaak komen kindermishandeling en partnergeweld voor? Bekijk de eerste resultaten

Werkt de aanpak van kindermishandeling door gemeenten?

Op 7 november 2019 werden de tussentijdse resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag over dit onderzoek of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op