Verwaarlozing, misbruik en mishandeling stoppen bijna nooit vanzelf. Uit angst of schaamte praten slachtoffers en plegers er meestal niet over. Veel situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven jarenlang verborgen.

Snel reageren

Daarom is het belangrijk dat professionals die om een gezin heen staan, reageren op de eerste signalen van mogelijk gezinsgeweld.

Melcode en kindcheck

Een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld helpt je daarbij. En ook de kindcheck is een effectief instrument. Maar we weten ook dat het “in de la” hebben liggen van deze instrumenten niet genoeg is. Signaleren moet je leren, het liefst al in je beroepsopleiding. En als je eenmaal werkt, blijf je scherp met na- en bijscholing.

Augeo Foundation is intensief betrokken bij de (door)ontwikkeling van de Wet Meldcode en de kindcheck. Zo zorgen we ervoor dat in AugeoAcademy actuele kennis over het signaleren van huiselijk geweld onder tienduizenden (aankomende) professionals wordt verspreid.

Samenwerken

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is regel één: doe het niet alleen. Lees meer

Steunen

Geweld, verwaarlozing en misbruik beschadigen mensen. De stress die ze hierbij voelen, is vaak traumatiserend. Maar mensen zijn ook veerkrachtig. Lees meer

Triple 'S'

Signaleren, samenwerken en steunen zijn drie activiteiten die elkaar versterken. Als je goed wilt signaleren heb je middels samenwerking informatie van anderen nodig. Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op