Augeo Foundation wil dat ieder kind in Nederland veilig opgroeit. We zetten ons in voor de meer dan 118.000 kinderen in ons land die opgroeien met geweld, verwaarlozing of misbruik.

In hun gezin maken ze een vechtscheiding, partnergeweld of kindermishandeling mee; ze worden op school ernstig gepest of zijn misbruikt door een bekende; ze zijn gevlucht naar Nederland vanwege oorlogsgeweld; of hun ouders hebben ernstige psychische problemen en zijn verslaafd. 

Augeo Foundation is een stichting zonder winstoogmerk die schenkingen ontvangt uit familievermogen. Deze onafhankelijke positie gebruiken we om actief mee te werken aan baanbrekende verbeteringen en om knelpunten aan te kaarten. In ons jaarverslag staat wat we in 2017 hebben bereikt.

Meer over Augeo

Handle with Care

'Kim voelt zich veilig bij mij'

Lees over Handle with Care

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

Augeo Academy

Augeo academy

'Met de meldcode heb ik Sharon kunnen helpen.' Ga aan de slag

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op