Heb je als professional zorgen om de veiligheid van een kind? Dan is het belangrijk je zorgen zo snel mogelijk te bespreken met de ouders van het kind. Dat is lang niet altijd makkelijk. Het laatste wat je wil, is iemand beschuldigen. Hoe start je zo’n gesprek dan? Gelukkig zijn er veel tips, oefencasussen en op maat gemaakte cursussen die jou hierbij kunnen helpen. Misschien zijn je zorgen onterecht of spelen er andere gezinsproblemen. Altijd kun je met de ouders bespreken wat hen kan steunen of helpen.

Wat als de ouders zelf problemen hebben?

Als een ouder problemen heeft, betekent dit niet dat hij of zij een kind niet goed kan opvoeden. Een depressieve moeder kan bijvoorbeeld geregeld hebben dat er een vaste oppas is voor de kinderen. En een ouder die vroeger verwaarloosd is, kan het eigen kind zonder problemen gezond en veilig laten opgroeien.

 

Wel blijken ouderkenmerken een belangrijkste voorspeller te zijn (voor het ontstaan) van kindermishandeling. Zo blijkt dat 82 procent van de ouders die hun kind heeft mishandeld, zelf een traumatische voorgeschiedenis te hebben. Ook is de kans op kindermishandeling groter als ouders voortdurend in conflict zijn met elkaar of psychische en verslavingsproblemen hebben. Daarom is de kindcheck onderdeel van de meldcode. De kindcheck houdt in dat je je bij bepaalde groepen volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien.

Meer lezen over de kindcheck

Steun van een volwassene

‘Luister actief’ en nog 9 tips voor een goed gesprek met ouders

Praten met ouders over je zorgen is misschien wel de moeilijkste stap binnen de Meldcode kindermishandeling. Je weet bijvoorbeeld niet zeker of wat je ziet wel klopt; je bent bang om ouders vals te beschuldigen. Deze tien handige tips bereiden je snel voor opeen gesprek met ouders.

10 tips voor een goed gesprek met ouders

kindcheck augeo

Gesprekken oefenen: videocasus met moeder

Hoe je goed een gesprek voert, kun je leren. De gespreksoefeningen in onze online cursussen leren je verschillende communicatietechnieken die je houvast bieden. Denk aan Luisteren-Samenvatten-Doorvragen, gesprekstechnieken om emoties te reguleren of het schakelen tussen inhouds- en relatieniveau.

 

Hoe blijf je duidelijk zonder te oordelen?
In de volgende video is een oefencasus opgenomen waarin je een gesprek met een ouder oefent. Je voert het gesprek met mevrouw Gadema omdat je je zorgen maakt om haar dochter. Zij raakt van streek, hoe ga jij hiermee om?

Ouder gesprek oefenen

Moeder met twee dochters

Pleegouderacademie

Er is een grote vraag naar kwalitatief goede online scholing voor pleegouders waarmee zij zichzelf kunnen bijscholen: thuis, in hun eigen tijd en als het hen uitkomt. De cursussen zijn ontwikkeld in samenwerking met zeven pleegzorgorganisaties, de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen en Mobiel. Meer informatie voor pleegouders

Meer over ouderschap

Ouders zijn belangrijk

Samenwerken met ouders

Als professionals in verbinding zijn met ouders, zijn de resultaten van hulp positiever. Het gaat niet alleen om: “ik maak me zorgen om je kind”, maar ook om aandacht voor de ouder zelf en respect voor de goede wil van de ouder.

Werk samen met ouders

In gesprek met ouders

Ouders hebben steun nodig

Ouders willen ook dat het goed gaat met hun kind en zijn vaak blij met hulp. Wanneer jij dit als professional kan bieden, is dat voor ouders vaak een enorme opluchting. Hoe eerder er hulp of steun is, hoe beter. 

Meer over steun voor ouders

Contact opnemen met Augeo

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op