Als je het kind op de eerste plaats zet, kies je niet tegen de ouder. Want het belang van het kind en het belang van de ouder lopen parallel. Als je zorg hebt voor de veiligheid van een kind is dat ook in het belang van ouders. Want juist zij willen dat het hun kind goed gaat. Zo werk je samen met ouders.

Projecten en initiatieven over ouderschap

Volwassenen en kind

Ouderbijeenkomsten: Steun voor je kind

Augeo heeft het initiatief genomen om samen met het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten (LCO) de succesvolle formule van bijeenkomsten met ouders rondom (complexe) echtscheidingen door te ontwikkelen.

 

Deze bijeenkomsten richten zich op gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Ouders worden meegenomen in de effecten van geweld op hun kinderen. Er worden handvatten aangereikt om zelf de kinderen meer te steunen. Maar ook om het persoonlijke en professionele netwerk in te zetten om steun voor de kinderen te organiseren.

 

De eerste twee piliots staan gepland in Hart van Brabant en Den Bosch en worden ondersteund door Janivo en Augeo. Vanaf september 2021 gaan de bijeenkomsten van start in de twee pilot regio’s. Binnenkort is er meer informatie te vinden op deze website.

De gezonde generatie: voorkomen van Adverse Childhood Experiences 

Bijna de helft van alle kinderen in groep 7/8 heeft al één of meer ACE’s meegemaakt. Daarmee bedoelen we ingrijpende jeugdervaringen zoals mishandeling, verwaarlozing of een echtscheiding. De gevolgen daarvan kunnen ernstig en langdurig zijn, soms tot ver in hun volwassen leven.

 

Uit onderzoek weten we dat het meemaken van meerdere ACE’s de kans vergroot op verschillende problemen, zoals armoede, verslaving en gezondheidsklachten. Daarnaast worden ACE’s vaak op generaties doorgegeven.

 

De Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en het fondscollectief Preventie ACEs hebben een meerjarig preventieprogramma ontwikkeld dat erop gericht is om ingrijpende traumatische ervaringen bij kinderen te voorkomen. Het is onderdeel van het bredere programma 'De Gezonde Generatie'.

 

Augeo Foundation maakt deel uit van het fondscollectief Preventie ACEs en is als kennispartner binnen het programma actief. Hiermee richten we ons de komende jaren vooral op meer bewustwording  over de impact van de opeenstapeling van stress of onveiligheid op je gezondheid. Dit doen we bij kinderen en jongeren zélf, maar ook ouders en aanstaande ouders. 

Ouderschap in ontwikkeling

Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

In samenwerking met de Hogeschool Leiden heeft Augeo het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding opgericht. Hierin wordt aandacht besteed aan onderzoek naar de betekenis van ouderschap voor ouders. Het lectoraat wil een bijdrage leveren door bestaande kennis over dit thema toegankelijk te maken en te verspreiden. 

 

Het lectoraat zorgt er ondere andere voor dat studenten die later met ouders gaan werken, beter weten wat ouderschap inhoudt en op welke manier zij ouders kunnen ondersteunen.

Lees meer over het lectoraat

Meer over ouderschap

Ouders zijn blij met steun

In gesprek met ouders

Maak jij je als professional zorgen om een kind? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met de ouders. Maar hoe start je zo'n gesprek? Gelukkig zijn er veel tips, oefenmateriaal en op maat gemaakte cursussen om jou te helpen.

Leer praten met ouders

In gesprek met ouders

Ouders hebben steun nodig

Ouders willen ook dat het goed gaat met hun kind en zijn vaak blij met hulp. Wanneer jij dit als professional kan bieden, is dat voor ouders vaak een enorme opluchting. Hoe eerder er hulp of steun is, hoe beter. 

Meer over steun voor ouders

Contact opnemen met Augeo

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op