1. Pesten

Pesten

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Pesten is een vorm van geweld waar kinderen soms hun leven lang gevolgen van ondervinden. Ongeveer twee kinderen per klas worden in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gepest. Een belangrijke reden voor scholen en voor de overheid om pesten goed en systematisch aan te pakken. Daarom hebben de PO- en VO-raad een actieplan opgesteld en is op 1 augustus 2015 nieuwe wetgeving ingegaan: de Wet sociale veiligheid op school.

Aanpak pesten: wet sociale veiligheid

Wat regelt de Wet sociale veiligheid op school?

  • De school is verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving en moet de acties die de school hiervoor onderneemt, vastleggen in sociaal veiligheidsbeleid. 

  • Elke school heeft een vast aanspreekpunt voor vragen van ouders en kinderen over pesten en het coördineren van het anti-pestbeleid.

  • De school moet monitoren of leerlingen zich veilig voelen.

  • De inspectie gaat de wet vanaf augustus 2016 handhaven


Scholing over aanpak pesten

Veel leerkrachten voelen zich niet toegerust om pesten adequaat aan te pakken. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van Een Vandaag (2014):

  • bijna de helft van de docenten vindt dat zij te weinig kennis hebben over de aanpak van pesten; 
  • slechts vier van de tien docenten kent het pestprotocol van school en;
  • bijna de helft geeft aan behoefte te hebben aan scholing over de aanpak van pesten. 

Dit is ook logisch, want de mate waarin de PABO’s en beroepsopleidingen aandacht geven aan het thema pesten, is zeer divers (Stichting School en Veiligheid, 2015). 

Cyberpesten voor VO

Online pesten, cyberpesten, digitaal pesten: het zijn allemaal benamingen voor pestgedrag via sociale media. Door de komst van de mobiele telefoon, computer en het internet zijn kinderen tegenwoordig altijd en overal ‘online’ en daardoor ook in staat om elkaar anoniem en op afstand te pesten. Hierdoor weten ze vaak niet wie hen pest. Dit is erg onveilig voor kinderen. En voor leerkrachten is het hierdoor ingewikkeld om cyberpesten aan te pakken. 

In Nederland wordt bijna 8 procent van de jongeren gepest op het internet (CBS, 2015). 

In samenwerking met Stichting Kinderpostzegels en Stichting Playback heeft Augeo een cursus ontwikkeld om de kennis van leerkrachten over cyberpesten te vergroten en handvatten te bieden om cyberpesten te voorkomen en te stoppen in de klas. 

De cursus bestaat uit een theorie deel en drie oefencasussen. Je leert onder meer wat cyberpesten is, wat de signalen van cyberpest gedrag zijn en wat de gevolgen van cyberpesten kunnen zijn voor leerlingen. 

Cursus sociale veiligheid en aanpak pesten

Augeo academy heeft de cursus ‘Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten’ ontwikkeld voor professionals in het basisonderwijs. 

De cursus bestaat uit twee delen:

Het eerste deel is gericht op het vergroten van je kennis en bewustzijn van (effectief) werken aan sociale veiligheid op school en het voorkomen en stoppen van pesten. 

In het tweede deel ga je de kennis die je in het eerste deel hebt opgedaan toepassen op je eigen werkpraktijk. Aan de hand van casussen reflecteer je op wat jij/jouw school doet om pesten te voorkomen en te stoppen en krijg je praktische handvatten waarmee je jouw pestaanpak (en die van je school) kunt verrijken.

Meer informatie over wat je leert in deze cursus, lees je onder ‘inhoud lidmaatschap’

Wet sociale veiligheid

Download de folder