1. Primair onderwijs: Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten

Primair onderwijs: Sociale veiligheid en wat je wilt weten over pesten

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders in het primair (speciaal) onderwijs.
Tijd: 1,5 + 2 uur
Kosten: € 20,- (excl. 21% BTW)
€ 24,20 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Kinderen leren beter als ze zich veilig voelen. Als leerkracht, intern begeleider of directeur zorg je dagelijks voor die veilige sfeer in de klas en op school. Daarbij maak je je soms zorgen over kinderen, bijvoorbeeld als ze elkaar pesten.

In dit scholingsonderdeel leer je wat jij kunt betekenen voor kinderen die zich onveilig voelen op school door pestgedrag.

De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op het vergroten van je kennis en bewustzijn over werken aan sociale veiligheid op school en een adequate aanpak van pesten. In het tweede deel pas je de kennis uit het eerste deel toe op je eigen werkpraktijk. Je reflecteert aan de hand van casussen op acties die jij/jouw school onderneemt om pesten te voorkomen of te stoppen en krijgt handvatten waarmee je jouw pestaanpak (en die van je school) kunt verbeteren.

Tijd: 1,5 + 2 uur

Leerdoelen

Het eerste deel

 • Dit onderdeel start met uitleg over wat werken aan sociale veiligheid op school inhoudt, wat de nieuwe wet ‘Sociale veiligheid op school’ voor jouw school betekent en hoe je daar vorm aan kunt geven.
 • Je leert wat kenmerken van pestgedrag zijn en hoe je eigen normen en waarden een rol spelen in het herkennen en aanpakken van pesten.
 • Je leert hoe pestgedrag kan ontstaan en hoe je pesten tijdig kunt stoppen door in te grijpen in het groepsproces.
 • Je leert waarom het belangrijk is om in je reactie op pestgedrag rekening te houden met de morele ontwikkeling van kinderen.
 • Je leert welke gevolgen pesten kan hebben voor kinderen.
 • Je oefent aan de hand van herkenbare casuïstiek met het herkennen van signalen van pestgedrag.
 • Het onderdeel sluit af met uitleg over wat nodig is voor een effectieve aanpak van pesten op school (werkzame elementen).

Duur: 1,5 uur

Het tweede deel

 • Je krijgt inzicht in acties die je als schoolteam kunt ondernemen om pesten te voorkomen of te stoppen.
 • Je leert hoe je kinderen bewust kunt maken van wat pesten is en welke gevolgen pesten kan hebben.
 • Je staat stil bij manieren waar op je sociaal-emotionele van kinderen kunt stimuleren, zodat ze voor elkaar op durven komen.
 • Je krijgt inzicht in hoe je een klasklimaat kunt creëren waarin kinderen zich veilig voelen, goed contact hebben met elkaar en elkaar steunen.
 • Je leert hoe je het groepsproces in jouw klas positief kunt beïnvloeden, evenals de verschillende rollen die kinderen innemen bij pesten.
 • Je leert op welke manier je in het persoonlijk contact met kinderen en hun ouders pesten kunt voorkomen of stoppen.

Duur: 2 uur

In beide scholingsonderdelen ga je actief aan de slag aan de hand van verschillende werkvormen en videofragmenten.

Toets: jaAccreditatie

 • Lerarenportfolio.nl: 2 punten-code yQwDszhdXO