1. Home
  2. Rapport Kinderrechtencollectief

Rapport Kinderrechtencollectief

De aanpak van kindermishandeling in Nederland: knelpunten en aanbevelingen

Dit rapport (November 2011) schreef Augeo als lid van het Kinderrechtencollectief. 
Het is een analyse van de aanpak van kindermishandeling in Nederland. In het rapport stelt het Kinderrechtencollectief dat de Nederlandse overheid de preventie van kindermishandeling steviger moet aanpakken. Het rapport eindigt met 20 concrete aanbevelingen.

Knelpunten

De zorg aan mishandelde kinderen en hun ouders kent nog grote knelpunten. Bij uitblijvende goede zorg voor mishandelde kinderen en hun ouders, raken signalerende professionals ontmoedigd en wordt het meldcodebeleid contraproductief.
Beleid dat sterk inzet op het signaleren en melden van kindermishandeling, moet gepaard gaan met verbeteringen in het preventieve beleid én met een beduidend betere zorg voor de mishandelde kinderen en de ouders die in het vizier zijn gekomen.

Belangrijke aanbevelingen

  • Er moet meer aandacht komen voor preventie. Melden van kindermishandeling is niet voldoende.
  • Er moet een beter behandelaanbod komen.
  • De aanpak van kindermishandeling moet gericht zijn op specifieke doelgroepen.