1. Home
  2. Kinderrechten in Nederland

Kinderrechten in Nederland

De vierde NGO-rapportage van het Kinderrechtencollectief aan het VN-Kinderrechtencomité

Nederland voldoet op veel punten nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat staat in het kritische rapport dat het Nederlandse Kinderrechtencollectief op 24 september presenteerde bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. 

Het Kinderrechtencollectief vraagt Nederland verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld in de aanpak van kindermishandeling en in migratieprocedures. De Rijksoverheid is en blijft eindverantwoordelijk voor de realisatie van het Kinderrechtenverdrag in Nederland, ook nu taken worden overgedragen aan gemeenten. 

Het onafhankelijke rapport is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal organisaties en deskundigen en is ondertekend door ruim 80 organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Augeo schreef het hoofdstuk over kindermishandeling.