1. Lidmaatschap binnen leermanagementsysteem

Lidmaatschap binnen leermanagementsysteem

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Onderstaand analysetraject moet uitwijzen of en hoe de SCORM Cloud binnen het LMS van jouw organisatie werkt.

Stap 1 Inventarisatie van het LMS 
Je vult een vragenlijst in over het LMS van jouw organisatie. Met deze gegevens maakt Augeo een inschatting van de mogelijke issues. 

Stap 2 Uitgifte testbestanden inclusief instructie (aanleveren uiterlijk 1 week na ontvangst basisinventarisatie)
Na ontvangst van de basis inventarisatie levert Augeo een aantal testbestanden op. Inclusief een testinstructie over het inregelen (voor zover bij Augeo bekend hoe er ingeregeld moet worden bij het klant lms) en de verwachte uitkomst.

NB: Bij deze stap wordt een factuur voor het analysetraject gestuurd. Deze factuur wordt in mindering gebracht op de lidmaatschapsprijs als het lidmaatschap start (zie ook tabblad kosten).

Stap 3 Analyse testresultaten door Augeo  (doorlooptijd 1 week, na test)
Augeo analyseert de testresultaten en doet een voorstel voor het vervolgtraject. 

Stap 4 Test met definitieve selectie pakketten (doorlooptijd 1 maand)
Na de analyse levert Augeo een definitieve selectie van pakketten op aan jouw organisatie. Je organisatie doet met behulp van een testformulier een laatste test om de werking van de gekozen pakketten te controleren.  

Er zal worden gecontroleerd of de bevestiging van de bestelling bij Augeo binnen is en de factuur (mat in mindering het analysetraject) wordt verzonden. Tevens zal een telefonische kick-off van het lidmaatschap worden ingepland. Direct na deze kick-off worden de pakketten uitgeleverd.

Stap 5 Start pilotfase (doorlooptijd 2 maanden) 
In deze fase worden maximaal 50 medewerkers getraind waarbij de voortgang en bevindingen worden gemonitord. 

Start 6 Start lidmaatschap