1. Home
  2. Post voor mevrouw Schippers


Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag 

Driebergen-Rijsenburg, 30 maart 2017

 

Beste mevrouw Schippers,

We weten dat u het druk hebt maar we willen u iets heel belangrijks vertellen én vragen.

We stellen ons eerst even voor, wij zijn: 

–   De 118.000 kinderen die mishandeld worden
–   De 62.000 kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld
–   De 16.000 kinderen die last hebben van de (v)echtscheiding van hun ouders
–   De 23.000 kinderen die opgroeien met een verslaafde ouder
–   De 7.000 kinderen in de vrouwen- en maatschappelijke opvang
–   De 10% van alle schoolkinderen die gepest worden 

Wij hebben iedere dag last van deze ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. En omdat we vaak niet (goed) geholpen worden, blijven we last hebben van alles wat we meemaken. Soms ons hele leven. Dat is voor ons heel rot en voor de regering heel duur. Want als je kinderen niet goed behandelt zodat ze minder stress hebben is de kans dat ze later verslaafd worden of sneller ziek worden heel groot. Als we eerder op een betere manier worden geholpen, kan met dat geld iets anders voor kinderen worden gedaan.  

Wij willen gewoon gelukkig zijn en veilig kunnen opgroeien. En als het dan toch niet goed gaat met onze ouders of met ons, dan willen we goede hulp. Hulp die echt helpt! En daarom schrijven we deze brief. Denkt u aan ons als u plannen maakt voor de nieuwe regering? 

We hebben alvast een verlanglijst gemaakt van wat we in ieder geval graag willen dat de nieuwe regering gaat doen. Maak ons, onzichtbare kinderen, zichtbaar in het regeerakkoord!  Dus wilt u alstublieft met elkaar afspraken maken, zodat u mishandeling, verwaarlozing en misbruik van kinderen beter kunt aanpakken? Zo krijgen wij wat we zo graag willen, een veilige jeugd!

Hier komt onze verlanglijst voor uw regeerakkoord: 

1. Een nieuw Actieplan Aanpak Kindermishandeling waarin alle ministeries samenwerken.
2. Meer aandacht voor betere hulp ná kindermishandeling. Bijvoorbeeld door
    –   wachtlijsten weg te werken bij Veilig Thuis
    –   ICT-problemen op te lossen bij Veilig Thuis en andere organisaties die ons moeten helpen
    –   te zorgen dat kinderen in de opvang beter geholpen worden
    –   en help ons sowieso, ook al passen we net niet helemaal in de door jullie gemaakte zorgvakjes
    –   en zo kunnen we nog wel even door gaan. 
3. Zorg dat de wethouders jeugd, zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor ons, meer scholing krijgen zodat ze beter weten hoe ze ervoor kunnen zorgen dat wij veilig opgroeien en dat we goeie hulp krijgen als we geweld hebben meegemaakt.  
4. Neem jongerenparticipatie serieus, neem ons serieus en neem het op in uw afspraken! Zorg dus dat WIJ
    –   bij gemeenten inspraak hebben op het jeugdbeleid.
    –   betrokken worden bij wetgeving die over ons gaat
    –   ons recht op informatie en participatie in onze eigen hulpverleningstrajecten ook echt krijgen!

We hopen dat dit allemaal lukt en dat we snel wat van u horen

Groetjes,

De Jongerentaskforce van Augeo Foundation, de Jongerenraad van Het Vergeten Kind en de Jongerenraad van Kinderpostzegels: