Elk jaar worden tussen de 200.000 en 230.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld is de pleger iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.

Wat is Huiselijk geweld?

Bij huiselijk geweld wordt iemand mishandeld door een persoon uit de huiselijke kring, bijvoorbeeld een partner, vader, moeder, opa, kind, ex-partner of broer. De mishandeling vindt niet altijd thuis plaats, het kan ook ergens anders gebeuren. Huiselijk geweld wordt ook wel geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) genoemd. Door huiselijk geweld loopt het slachtoffer schade op. Dat kan lichamelijke schade zijn, bijvoorbeeld blauwe plekken of botbreuken, maar het kan ook psychische schade zijn. Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld:

Kindermishandeling
Mishandeling van jongeren
Verwaarlozing (ex-)partnergeweld
Ouderenmishandeling
Eergerelateerd geweld
Genitale verminking
Huwelijksdwang
Seksueel misbruik
Mishandeling van ouders

Hoe signaleer je Huiselijk geweld?

Huiselijk geweld heeft grote gevolgen voor de slachtoffers en vaak ook voor de mensen om hen heen. Augeo wil er daarom voor zorgen dat iedereen die met mensen werkt (artsen, verpleegkundigen en andere professionals), huiselijk geweld kan signaleren en aanpakken. En dat slachtoffers ook na traumatische ervaringen weer verder kunnen.

Met die doelen voor ogen ontwikkelt Augeo online lesmateriaal waarmee professionals huiselijk geweld leren signaleren en leren handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

anderen lazen ook

Augeo Academy

augeo academy

Hoe werk je met de meldcode? Hoe organiseer je steun rond een kind? Je leert het met online cursussen.

Ga aan de slag

Meldcode, wat is het

WAT IS DE MELDCODE?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'

Lees meer

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de Meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan.

Word meldcodeproof!

Meldcode, veilig thuis

Veilig Thuis

24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000 Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op