meldcode

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Volgens de Wet meldcode zijn de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht te werken met een meldcode. Een meldcode is een vijfstappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze algemene basiscursus leer je werken met een meldcode.

Extra informatie 

Wil je meer weten over de meldcode en de achtergrond van het besluit voor de aanpassing?

Lees de speciale editie van Augeo Actueel 

Handige links

de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode en een toolkit met hulpmiddelen voor het maken en gebruiken van de meldcode.

vooreenveiligthuis.nl

De website van de Rijksoverheid die hoort bij de campagne huiselijk geweld en kindermishandeling. Zowel professionals als consumenten vinden hier korte informatie over wat huiselijk geweld en kindermishandeling is, welke signalen je kunt herkennen en wat je kunt doen wanneer je vermoedt dat iemand thuis wordt mishandeld. Deze website is er om te helpen bij een eerste stap naar hulp en advies.

Inspectie voor de Gezondheidszorg.

de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website vind je rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties. 

Toolkitaandachtsfunctionaris.nl

de Toolkit Aandachtsfunctionaris Meldcode is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Op de site staat informatie die je als aandachtsfunctionaris nodig hebt bij het uitoefenen van je functie. Ook vind je er tips voor scholing. Documenten en onderzoeken Het basismodel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kun je hier downloaden.

Huiselijkgeweld.nl 

Informatie website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.