meldcode

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Met ingang van 1 januari 2019  zijn alle beroepsgroepen die onder de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen verplicht  een afwegingskader aan de meldcode te hebben toegevoegd. En zijn professionals verplicht deze in de praktijk te gebruiken. 


Het gaat om beroepsgroepen uit de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en justitie. De beroepsgroepen hebben de ruimte om een afwegingskader in te vullen op een manier die aansluit bij de dagelijkse praktijk waarin zij werken. Dit zal leiden tot verschillen in afwegingskaders. Een leerkracht heeft immers signalerende mogelijkheden maar zal geen hulp verlenen, terwijl een huisarts andere signalen kan waarnemen en wel in staat is om hulp te organiseren. 

Er wordt van de beroepsgroepen verwacht dat de afwegingskaders betrekking hebben op verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, in lijn met het integraal perspectief op veiligheid in huiselijke kring bij Veilig Thuis en in aansluiting op het basismodel meldcode. Dat betekent dat het in het afwegingskader gaat over huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eer gerelateerd geweld, oudermishandeling (kind-oudergeweld), ouderenmishandeling en huwelijksdwang. 

Deskundigheid

Nu en ook straks in de aangescherpte meldcode blijft de deskundigheid van professionals van groot belang. Ook de komende tijd, tot aan de vaststelling van de afwegingskaders, is het van belang alert te blijven op signalen, weten hoe deze bespreekbaar te maken en eventueel te kunnen handelen. Om professionals hierbij nu en in de toekomst te ondersteunen biedt Augeo diverse online cursussen.

ik wil meer informatie

Stel je vraag
contact met Augeo