Leer in 2 minuten meer over de update van het afwegingskader van de meldcode.