1. Samen leren van calamiteiten

Samen leren van calamiteiten

Ontwikkeld voor: Professionals die deel uitmaken van wijkteams en multidisciplinaire teams
Tijd: 1 uur
Kosten: gratis
In samenwerking met: Toezicht Sociaal Domein
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Samen leren van calamiteiten is speciaal ontwikkeld voor professionals die deel uitmaken van wijkteams en multidisciplinaire zorgteams. Het doel van de oefencasus is het bewustzijn en de competenties van deze professionals te vergroten en het samenwerken aan veiligheid in kwetsbare gezinnen te verbeteren.

Je leert aan de hand van een fictieve calamiteit: het verhaal van het gezin Smit. Je ziet de gebeurtenissen in het gezin vanuit de perspectieven van de verschillende betrokken professionals. Je bestudeert de oefencasus individueel en leert zo over signaleren, informatie delen, veiligheidstaxatie, monitoring en regievoering. De Inspectie geeft vervolgens feedback op het handelen van de professionals en reikt verbeterpunten aan. Je reflecteert op je eigen professioneel handelen, op de samenwerking binnen het team en met samenwerkingspartners als het gaat om het werken aan veiligheid in kwetsbare gezinnen.

In onveilige situaties werk je als hulpverlener nooit alleen. Daarom heeft het meerwaarde om de online oefencasus en aanbevelingen samen met collega’s of samenwerkingspartners na te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld door een bespreking in een teamoverleg of een samenwerkingsverband. In de handreiking wordt beschreven hoe dit “samen leren” vormgegeven kan worden. In de oefencasus staan naast inhoudelijke vragen over het verhaal ook een aantal reflectieve vragen over je eigen werkpraktijk. De antwoorden op deze vragen zijn bedoeld voor de nabespreking van de casus.

Tijd: 1 uur

Accreditatie

  • SKJ: Accreditatiepunten worden niet automatisch toegekend, dit is ter beoordeling van het SKJ. Je kunt deze oefencasus zelf indienen bij het SKJ onder 'informeel leren' (jeugd en gezinsprofessionals) of 'vrije ruimte' (jeugdzorgwerkers). Houd er rekening mee dat het SKJ zal vragen om een verklaring van je leidinggevende, een eigen verklaring of verslag, en een bewijs van deelname (je krijgt een certificaat na afronding).