1. Vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Op dit moment is er een stroom van vluchtelingenkinderen. Zij hebben in hun land en tijdens de vlucht vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Vluchtelingenkinderen leven nu met hun overgebleven familieleden en (on)bekenden in stressvolle opvangsituaties. Ieder kind reageert anders op dit soort gebeurtenissen. Sommigen lijden aan chronische stress of vallen terug in hun ontwikkeling. Andere kinderen reageren veerkrachtiger.

Steun vluchtelingenkinderen

Herstel kan makkelijker verlopen als het leven van een kind weer normaler wordt, het kind zich veiliger gaat voelen én er volwassenen beschikbaar zijn die hulp, geruststelling en bescherming kunnen bieden. Daarom is het goed dat vluchtelingenkinderen in Nederland zo snel mogelijk weer naar school gaan. De schoolomgeving en de leerkracht kunnen bijdragen aan de veerkracht en het herstel van kinderen. Tegelijkertijd geven schoolleiders en leerkrachten aan dat zij hiervoor meer kennis over chronische stress nodig hebben. Augeo draagt haar steentje bij en heeft in samenwerking met anderen een online cursus ontwikkeld voor leerkrachten van vluchtelingenkinderen in het primair onderwijs.

Stress bij vluchtelingenkinderen

Stress hoort bij het leven, dat geldt ook voor kinderen. Er zijn echter ook kinderen die stress meemaken die niet gezond is. Dat geldt zeker voor vluchtelingenkinderen. Als er geen volwassene is die deze kinderen kan helpen de situatie te begrijpen en om te gaan met de gevoelens van stress, is dat heel schadelijk voor de kinderen. 

Zonder steun van een volwassene blijft het stressniveau in het lijf en in de hersenen van kinderen hoog: het gevoel dat er continue gevaar dreigt. Omdat zij nog in ontwikkeling zijn, is de kans op schade door stress groot. Met als gevolg dat kinderen allerlei klachten kunnen krijgen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld depressief of angstig zijn of reageren agressief. Ook kan de constante stress hun leerprestaties beïnvloeden: omdat ze zo gespannen zijn, dat ze niet kunnen leren en zich slecht kunnen concentreren. Zo hebben deze ingrijpende gebeurtenissen dus schadelijke gevolgen voor deze kinderen, nu en in de toekomst.

Uit onderzoek weten we dat steun van betrouwbare volwassenen cruciaal is voor het herstel van kinderen met stressklachten. Leerkrachten kunnen zo’n betrouwbare volwassene zijn, steun bieden en het gevoel van veiligheid van kinderen vergroten.