1. Voortgezet onderwijs: Cyberpesten

Voortgezet onderwijs: Cyberpesten

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is bedoeld voor docenten, mentoren en zorgcoƶrdinatoren in het voortgezet onderwijs.
Tijd: 1,5 - 2 uur
Kosten: € 20,- (excl. 21% BTW)
€ 24,20 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

De komst van het internet en social media heeft het onderwijs veranderd. Dagelijks betrekken leerlingen je bij wat hen online bezighoudt, zowel bij positieve als negatieve gebeurtenissen. Mobieltjes komen jouw klas in, je krijgt vragen van leerlingen en ouders over online gedrag, de klas maakt een groepswhatsapp aan waarin van alles gebeurt enzovoorts. De online wereld biedt leerlingen veel mogelijkheden, maar brengt ook gevaren met zich mee. Zoals cyberpesten.

In dit scholingsonderdeel leer je wat jij kunt betekenen voor leerlingen die zich onveilig voelen op school door cyberpestgedrag.

De cursus bestaat uit een theoriedeel en drie oefencasussen.

Tijd: 1,5 - 2 uur

Leerdoelen

  • De cursus start met uitleg over wat cyberpesten is, op welke manieren leerlingen elkaar cyberpesten en wat het verschil is met face-to-face pesten.
  • Je leert wat signalen van cyberpestgedrag zijn en welke gevolgen cyberpesten kan hebben voor leerlingen.
  • Je leert welke factoren een rol spelen in het ontstaan van cyberpestgedrag.
  • Je leert wat jij/jouw school kan doen om cyberpesten te voorkomen.
  • Je leert hoe jij/jouw school in kan grijpen als leerlingen elkaar cyberpesten.
  • Je oefent in drie casussen met het herkennen van signalen van cyberpestgedrag en reageren op cyberpestsituaties.

In dit scholingsonderdeel ga je aan de hand van verschillende werkvormen en videofragmenten actief aan de slag.

Toets: ja

In samenwerking met

Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Playback.Accreditatie

  • Lerarenportfolio.nl: 2 punten-code i43XhkwofU