Maken vrijwilligers zich wel eens zorgen over kinderen waar ze mee werken? Het antwoord op deze vraag is duidelijk. Meer dan de helft van de vrijwilligers herkent dit probleem.

En vinden ze dat ze iets moeten doen als er iets ‘niet pluis’ is? Daarop is de reactie nog duidelijker: bijna alle vrijwilligers vinden dat er dan een taak voor hen is weggelegd.

Maar dan komen de vragen:

- Wat moet ik doen?
- Heb ik het wel bij het juiste eind?
- Beschuldig ik iemand niet ten onrechte?
- Bij wie kan ik terecht?  En:
- Wat kan ik als vrijwilliger voor het kind betekenen?

Allemaal vragen die laten zien dat dit zeker geen gemakkelijk onderwerp is. Toch kun je als vrijwilliger veel doen. Natuurlijk kun je het probleem niet oplossen. Maar wel een eerste stap daarin zetten. En je kunt het kind steunen.

Maar wat is kindermishandeling eigenlijk?

De meeste ouders of verzorgers mishandelen hun kind niet met opzet. Vaak kunnen zij de zorg voor hun kind door eigen problemen niet (meer) aan. Of ze weten niet goed wat hun kind nodig heeft. Kindermishandeling vindt meestal thuis plaats. We noemen dat huiselijk geweld. Kinderen kunnen ook op andere plekken mishandeld of misbruikt worden, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub.

Het kan natuurlijk om lichamelijke mishandeling gaan, maar ook om emotionele mishandeling: een volwassene die een kind vaak uitscheldt of met opzet bang maakt. Maar het kan ook om verwaarlozing gaan: een kind dat te weinig positieve aandacht krijgt of lichamelijk niet goed verzorgd wordt.

Als vrijwilliger zie je lang niet altijd dat er iets aan de hand is.

Vaak is het ook moeilijk vast te stellen: het gaat zeker niet altijd om ‘blauwe plekken’. Een kind kan ook opvallend stil zijn of zich terugtrekken. En gelukkig is er in de meeste gevallen niks aan de hand. Maar als er iets niet klopt, kun jij als vrijwilliger veel betekenen.

Daar helpt Augeo je bij met een gratis online cursus.

Wat leer je in deze cursus

Je leert signalen herkennen als er iets mis is
Je leert wat je dan kunt doen
Je leert hoe je een kind steunt

Meld je aan voor de cursus

De cursus is GRATIS en duurt ongeveer 1 uur!
- Registreer je eerst,
- Vul je E-mailadres in en kies een wachtwoord
- Vul je naam en geboortedatum in voor het Certificaat

Veel plezier en succes! Start met je cursus

Voordelen

GRATIS
Duur: slechts 1 uur
Kies zelf wanneer je de cursus doet
Tussentijds stoppen en later weer doorgaan

Herken signalen kindermishandeling

Online cursus 'Zorgen over een kind, en nu?'

Voor vrijwilligers Doe mee

Signaleren kinderen onveilig opgroeien

Waarom een cursus voor vrijwilligers?

Lees verder

Afwegingskader module

Hoe ziet de cursus voor vrijwilligers eruit?

Lees verder

Kinderen veilig opgroeien

Zorgen over een kind?

Filmpje voor vrijwlilligers bekijken