Misschien zie je een kind dat lacht. Misschien zie je een kind met een traan. Of zie je een kind dat een masker draagt.

Vraag het informatiepakket aan

Wil je meer weten over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt signaleren en herkennen? Wil je nog beter werken met de verbeterde meldcode? Denk dan aan de online scholing van Augeo. Ja, ik ontvang het informatiepakket.

Je werkt in de kinderopvang en je ziet de kinderen een paar uur per dag, enkele dagen per week. En elk kind zie je in verschillende hoedanigheden: als individu, als onderdeel van een groep en in de omgang met andere kinderen. Met jou, hun ouders en andere volwassenen in hun leven. Je ziet veel.

Maar wat zie je écht? Kijk objectief naar een kind en beschrijf eens zonder oordeel wat je ziet en wat je opmerkt aan hem of haar.

Wat denk je dan?

Als iets je opvalt aan een kind denk je van alles: misschien is zij gevallen, heeft zij zich pijn gedaan en probeert zij dat te verbergen achter een lach. Of misschien denk je dat zij het moeilijk heeft thuis, omdat je hebt gehoord dat haar vader ontslagen is en daardoor teveel drinkt.

Denk niet te snel dat het allemaal wel meevalt. Wat achter een lach en een traan schuilgaat is misschien veel erger dan je denkt!

Denk echter ook niet te snel aan kindermishandeling. Een lach en een traan kunnen diverse verschillende oorzaken hebben.

Denk: wat je ziet komt mógelijk door kindermishandeling, maar hoeft niet. Trek geen voorbarige conclusies.

Wat doe je dan?

Er is maar één manier om erachter te komen wat er écht aan de hand is: vraag ernaar. Voer een gesprekje met het kind. Vraag het aan collega’s.

Vraag het aan de ouders:

‘Het valt me op dat P... erg stil is de laatste tijd. Herken je dat ook thuis?’

‘Is er misschien iets gebeurd wat dat kan verklaren, denk je?’

‘Ik maak me zorgen om zijn gedrag, omdat het zo plotseling is veranderd van uitbundig naar stil.’


Misschien worden je zorgen weggenomen. Is er een logische verklaring voor de traan.

Het kan zijn dat je zorgen erger worden. Leg je zorgen dan zo snel mogelijk voor aan de ouders of overleg eerst met deskundige collega of Veilig Thuis wat je verder kunt doen.

'Denk niet meteen aan kindermishandeling, maar hou het altijd in je achterhoofd.'

Vraag het informatiepakket aan

Wil je meer weten over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt signaleren en herkennen? Wil je nog beter werken met de verbeterde meldcode? Denk dan aan de online scholing van Augeo. Ja, ik ontvang het informatiepakket.

Augeo helpt je met:

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

Augeo Academy

Augeo academy

'Met de meldcode heb ik Sharon kunnen helpen.' Ga aan de slag

Augeo Magazine

Vijf keer per jaar verschijnt het online  Augeo magazine over veilig opgroeien, met interviews, tips en columns. Lees de laatste editie. Lees Augeo Magazine

Kindermishandeling signaleren en aanpakken

Kindermishandeling leren signaleren

Lees over de cursussen van Augeo. Doe mee