1. Gemeenten: Webinar Meldcode

Gemeenten: Webinar Meldcode

Ontwikkeld voor:
Tijd: 45 minuten
Kosten: gratis
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Dit e-college gaat over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Een belangrijk onderwerp, want kindermishandeling en huiselijk geweld komen in Nederland nog veel voor.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Gemeenten hebben de taak gekregen om toezicht te houden op de Wet meldcode in de sectoren maatschappelijke ondersteuning en kinderopvang. In dit e-college krijg je informatie over de rol van gemeenten.

Dit e-college geeft algemene informatie over de Wet meldcode en de rol van gemeenten daarbij.

Dit e-college is NIET geschikt als scholing voor professionals in zorg en welzijn.

Voor hen heeft Augeo academy online cursussen op maat per beroepsgroep, waarin zij leren signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Tijd: 45 minuten