Als onderdeel van de campagne 'Wijzer met de meldcode' organiseren we een aantal praktische en inhoudelijke webinars. Hieronder lees je er meer over. Kun je er niet bij zijn, of is het maximum aantal aanmeldingen bereikt? De webinars zijn na afloop terug te kijken.

Webinar 11 april : Objectief signaleren

AANMELDING GESLOTEN - Het maximum aantal aanmeldingen bereikt.

Tijdens het webinar gaan we in op de eerste stap van de meldcode: Signaleren / signalen in kaart brengen.

Het webinar wordt gegeven door Summer Koster, adviseur en trainer TIMM Consultancy en het LOCK. Met medewerking van ervaringsdeskundige Tjarda Reesink.

Een van de moeilijkste stappen in de meldcode is het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar waarom is het zo ingewikkeld om te signaleren? Gedachten als zie ik het wel goed? Het zal toch niet (ongeloof) of angst om iemand onterecht te beschuldigen steken allemaal de kop op. Ook bepaalde overtuigingen (wie ben ik om me ermee te bemoeien) en de wens en noodzaak om nauwkeurig te handelen kunnen ons verlammen. Waardoor we helemaal niet reageren op signalen.

Naast kennis van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling is het gesprek over vermoedens, onderbuik signalen van belang. Dit betekent dat we bewust zijn van onze eigen afweermechanismen en actief de dialoog blijven houden met onze omgeving over het onderwerp. Het objectief signaleren en de vervolgstappen van de meldcode volgen draagt ertoe bij dat kindermishandeling en huiselijk geweld eerder opgespoord wordt en kan stoppen. Hiermee wordt de aard en de ernst beperkt.

Tijdens het webinar bespreken we wat je kunt doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling:

  1. Wat signalen zijn en hoe je tot overwegingen komt.
  2. Hoe je signalen concreet kunt maken
  3. Hoe je samen met de aandachtsfunctionaris a.d.h.v. verhelderende vragen meer koers kunt bepalen voor de verdere stappen in de meldcode.

Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. Na afloop komt er een terugkijklink op deze website.

Webinar 8 mei: Samenwerken met gezinsleden

Tijdstip: 12.00-13.00 uur

Door: Sanne Eggen, gedragswetenschapper, adviseur en trainer bij Visie op Jeugd

Tijdens dit lunchwebinar gaan we in op samenwerking met het gezin vanaf stap 1.

Het webinar wordt gegeven door Sanne Eggen, gedragswetenschapper, adviseur en trainer bij Visie op Jeugd. Met medewerking van ervaringsdeskundige Tjarda Reesink.

We zijn ons er steeds meer van bewust dat het doorbreken van de cirkel van geweld samen met gezinnen een ingewikkeld en langdurig proces is. Dit proces start met en vanuit echte samenwerking vanaf stap 1: zowel met de gezinnen (kinderen/jeugdigen en ouders), hun netwerk en betrokken professionals. Dit vraagt moed, lef en veel nieuwsgierigheid!

Er bestaat geen samenwerking zonder communicatie: Welke vragen stel je? Waarom stel je deze vragen? Ben je oprecht nieuwsgierig? Welke taal helpt ons te verbinden? Ben je je bewust van je eigen beelden, gedachtes en gevoelens? Al deze vragen brengen ons terug naar onze grondhouding, waarbij onder andere moed, lef, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap belangrijke thema's zijn die verder onderzoek bij onszelf vragen.

Tijdens het webinar gaan we onder andere in de op de vragen: 

  1. Welke grondhouding draagt bij aan samenwerking?
  2. Welke taal helpt bij samenwerking en verbinding?

Meld je aan voor het webinar

Thema:
Samenwerken met ouders en kinderen

Door:
Sanne Eggen
Gedragswetenschapper, adviseur en trainer bij Visie op Jeugd

Datum: 8 mei 2023
Tijdstip: 12:00 - 13:00 uur

Ja, ik meld mij aan voor het webinar 'Samenwerken met gezinsleden'