Over Augeo

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Zolang enkele honderdduizenden Nederlandse kinderen nog geweld, verwaarlozing of misbruik meemaken en zolang tienduizenden mishandelde kinderen nog geen passende hulp hiervoor ontvangen, is er ook in een goed land als Nederland nog veel ruimte voor verbetering.
Augeo wil dat meer mishandelde, verwaarloosde of misbruikte kinderen Gezien, Gehoord en Gesteund worden.

Veiligheid is de basis waarop kinderen zich ontwikkelen tot gezonde en gelukkige volwassenen. Voor één op de tien Nederlandse kinderen is dit niet het geval. Zij groeien op met geweld, verwaarlozing of misbruik. Ze maken bijvoorbeeld een vechtscheiding mee of geweld tussen hun ouders; ze worden op school ernstig gepest of misbruikt door een bekende; hun ouders lijden onder ernstige psychische problemen of verslavingen; of ze zijn naar Nederland gevlucht vanwege oorlogsgeweld. Als gevolg van dit soort stressvolle jeugdervaringen kunnen kinderen zich ongelukkiger voelen, slechter presteren op school én geestelijke of lichamelijke gezondheidsklachten ontwikkelen.   

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag is geen enkel vorm van geweld, verwaarlozing of misbruik te rechtvaardigen. Iedere vorm van geweld tegen kinderen is te voorkomen. De overheid moet daarom, samen met ouders, alles in het werk stellen om kindermishandeling in welke verschijningsvorm dan ook, te voorkomen. Als kinderen dit toch meemaken, hebben zij volgens dit Kinderrechtenverdrag recht op passende hulp om te herstellen en verdere schade te voorkomen. Bovendien moeten kinderen de mogelijkheid hebben om hun mening te geven: bij het beleid dat overheden maken én bij de hulp die zij zelf krijgen van professionals.

De harde feiten

  • Ieder jaar worden volgens professionals ruim 118.000 kinderen thuis het slachtoffer van kindermishandeling. Vooral verwaarlozing en partnergeweld komen veel voor. Als je het aan kinderen zelf vraagt, zijn de cijfers nog veel hoger (Bron: Universiteit Leiden)
  • Geschat wordt dat er op dit moment 16.000 kinderen ernstige last hebben van de scheiding van hun ouders. Jaarlijks komen daar 3.500 nieuwe kinderen bij (Bron: Kinderombudsman)
  • Op de basisschool wordt volgens de nieuwste cijfers 10 procent van de leerlingen 1 keer per maand of vaker gepest. In het voorgezet onderwijs is dit 8 procent. (Bron: ministerie van OCW)
  • Onder de vluchtelingen die in 2016 naar Nederland kwamen, zijn bijna 13 duizend kinderen. Veel van hen hebben oorlog of andere vormen van geweld meegemaakt (Bron: SER)
  • Naar schatting worden ieder jaar 62.000 kinderen voor de eerste keer slachtoffer van een vorm van seksueel geweld. Eén op de drie (32%) kinderen maakt ooit een vorm van seksueel geweld mee. (Bron: Nationaal Rapporteur)
  • Er zijn ongeveer 70.000 Multi probleemgezinnen in Nederland. (Bron: Raad voor Volksgezondheid en Zorg, 2012)
  • 23.000 kinderen groeien op met een verslaafde ouder (Bron: Trimbos Instituut)

ik wil meer informatie

Stel je vraag
contact met Augeo