Integraal kindcentrum (IKC)

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Cursusaanbod

Hieronder vind je alle online cursussen die je in het lidmaatschap voor een Integraal Kindcentrum krijgt. Daarnaast ontvang je als lid regelmatig updates, korte online leerberichten en Augeo magazine, het online tijdschrift over veilig opgroeien.

Werken met een meldcode

Kindcheck

Communiceren/Zorgen bespreken

Steun bieden

Grensoverschrijdend gedrag

Pesten

Schadelijke praktijken en radicalisering

Signaleren door overige doelgroepen