1. Onderwijsprofessionals Huwelijksdwang

Onderwijsprofessionals: Huwelijksdwang

Ontwikkeld voor:
Tijd: 3 uur
Kosten: gratis
In samenwerking met: Fier
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Bij huwelijksdwang wordt iemand gedwongen te trouwen, bijvoorbeeld door ouders of andere familieleden. Dit is strafbaar. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland elk jaar enkele honderden slachtoffers zijn van huwelijksdwang. Er zijn ook slachtoffers die zonder identiteitspapieren worden achtergelaten in het land van herkomst. De meeste slachtoffers van huwelijksdwang zijn jongeren. Vaak zijn het meisjes, maar soms ook jongens. Vaak worden de slachtoffers ook bedreigd of mishandeld.

Huwelijksdwang komt vooral voor in gemeenschappen waarin de eer van de groep belangrijk is, zoals in Turkse, Marokkaanse, Surinaams-Hindoestaanse, Somalische, Iraanse, Iraakse, Afghaanse, Pakistaanse, Koerdische, Chinese, Molukse en Roma-gemeenschappen. Ook in orthodoxe kringen komt het voor. Het is niet altijd duidelijk of iemand wordt gedwongen te trouwen. Soms zijn er wel signalen.

Augeo academy en Fier hebben een online cursus gemaakt over huwelijksdwang. Doel van de cursus is dat professionals signalen van huwelijksdwang beter leren herkennen en vervolgens jongeren beter kunnen helpen of doorverwijzen.

Bij de ontwikkeling van de cursus hebben Augeo en Fier onder meer samengewerkt met experts op het terrein van huwelijksdwang.

Tijd: 3 uur

Leerdoelen

Je krijgt inzicht in je eigen normen, waarden en belemmeringen rond het thema huwelijksdwang. De cursus gaat in op vragen als:

  • Wat is huwelijksdwang en welke rol kan eer daarbij spelen?
  • Wat zijn signalen van huwelijksdwang?
  • Wat kun je als professional doen met deze signalen?
  • Wat kunnen andere (specialistische) professionals voor mij betekenen?

In de cursus vertelt een aantal ervaringsdeskundigen hun verhaal. Ook professionals komen aan het woord. Er wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen om de vertaalslag te maken naar de eigen werkpraktijk.

Toets: ja

 

Opfrismoment

Deze cursus bevat opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.

In samenwerking met

Fier