Veilig en veerkrachtig opgroeien

Augeo Foundation wil dat kinderen veilig en veerkrachtig opgroeien. Juist kinderen die ingrijpende ervaringen meemaken moeten zich gezien, gehoord en gesteund weten. Zodat zij herstellen van hun ervaringen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Wij bundelen hiervoor kennis ─ van ervaringsdeskundigen, wetenschappers en professionals ─ over ingrijpende ervaringen, veerkracht en effectieve steun. Daarmee ontwikkelen we online cursussen, voorlichtingsmaterialen, kennissessies en praktische hulpmiddelen. We zorgen ervoor dat steeds meer professionals, ouders en kinderen deze materialen gebruiken. Ook initiëren we projecten waarmee kinderen en jongeren hun veerkracht kunnen versterken, bijvoorbeeld via vaardigheidstrainingen, sport en sociale steun.

Augeo Academy - Leren signaleren - Deskundigheid professionals bevorderen

Augeo Academy

Wij helpen professionals bij hun aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat start met kennis en vaardigheden. Hierdoor kun jij ouders en kwetsbare kinderen beter steunen en passende hulp organiseren.

Aan de slag met leren signaleren

Veerkracht versterken - Veerkrachtwerkplaats

Veerkrachtwerkplaats

Veerkracht is het vermogen om terug te veren, goed te functioneren en door te groeien na ingrijpende ervaringen. Als professional kan je een belangrijke rol spelen voor een kind dat ingrijpende ervaringen meemaakt. Maar hoe? 

Aan de slag met veerkracht versterken

Augeo actueel

Interview

‘Het was zo mooi om te zien wat steun met hen gedaan heeft’

Iedereen kan het verschil maken. Dat is de titel van het nieuwste boek van traumatherapeut Leony Coppens over trauma en veerkracht bij kinderen. Zoals elke kleine druppel rood in een witte emmer verf – de eerste druppel heeft misschien nog niet zoveel effect, maar alle kleine druppeltjes dragen bij. We spraken Leony over haar boek

Lees meer ›