Signaleren kan je leren!

Veel professionals die met kinderen, volwassenen of ouderen werken, komen in hun beroepspraktijk vroeg of laat mensen tegen die thuis verwaarloosd of mishandeld worden. Ook jouw studenten hebben in hun toekomstige beroep de verantwoordelijkheid om dit te signaleren en hierop actie te ondernemen. Bekijk hieronder hoe het kennisatelier en Augeo academy jou verder kunnen helpen met het lesgeven over deze thema’s.

Lesmateriaal voor MBO, HBO en WO - Augeo academy

Augeo heeft voor alle relevante MBO, HBO en enkele WO opleidingen lesmateriaal ‘Leren signaleren’ op maat samengesteld. Met dit complete blended leerpakket combineer je online leren en klassikaal lesgeven. Studenten leren hoe zij kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen signaleren en hierop actie  kunnen ondernemen. Het lesmateriaal is makkelijk en direct in te zetten in de les met behulp van de docentenhandleiding, waarin lessuggesties, werkvormen en klassikale gespreksoefeningen terug te vinden zijn. Gebruik dit complete leerpakket om het thema in het curriculum te borgen.

Kennisatelier leren signaleren - Movisie

De site voor en door docenten over huiselijk geweld, kindermishandeling, seksuele gezondheid waaronder ook lesbisch, homo, bi en transgender (LHBT). Docenten vinden hier een bron aan inspiratie om lessen op mbo, hbo en universitair niveau voor te bereiden. Ook studenten kunnen hier terecht voor studiemateriaal dat hen voorbereidt op de beroepspraktijk met als doel: het leren signaleren van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

 

 

In het kader van het plan van aanpak “Leren signaleren in beroepsopleidingen” is er lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met de Ministeries van VWS en OCW. Het plan is mede uitgevoerd door Movisie, NJI en Rutgers WPF.