Aktualnie wielu uchodźców z Ukrainy znajduje schronienie w Polsce. Dzieci zasługują na szczególną uwagę z powodu nawarstwienia stresujących wydarzeń, które przeżyły. Chociaż większość dzieci - uchodźców wyleczy się z tych problemów bez profesjonalnej pomocy, potrzebują one natychmiastowego wsparcia od bezpiecznych i zaufanych dorosłych. Augeo Foundation wspólnie z polską organizacją Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) udostępnia profesjonalistom materiały, umożliwiające tym dzieciom wsparcie i umacnianie ich rezyliencji.

Dzieci z Ukrainy przeżyły już dużo stresujących i przerażających wydarzeń: może były świadkiem przemocy lub odgłosów działań wojennych, może musiały w pośpiechu opuścić swój dom i znalazły się w obcym kraju, w którym nie rozumieją ludzi, często są pozbawione ojca, własnych zabawek, zwierząt domowych i przyjaciół. Uczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa może się jeszcze długo utrzymywać ze wszystkimi możliwymi następstwami. Bez wsparcia ze strony zaufanej osoby dorosłej poziom stresu, w organiźmie i w mózgu dzieci, będzie podwyższony. Profesjonaliści, a w szczególności nauczyciele i pracownicy pedagogiczni mogą odgrywać ważną rolę w umacnianiu rezyliencji i uzdrawianiu dzieci.

5 krótkich modułów dotyczących umacniania rezyliencji

Rezyliencja nie jest cechą z którą się rodzisz lub nie, to jest wzajemne oddziaływanie różnych czynników, które pomagają radzić sobie w stresujących okolicznościach. Aby budować rezyliencję, dzieci potrzebują wsparcia zaufanych dorosłych.

Z 5 krótkich(10 minutowych) modułów online dowiesz się o różnych czynnikach, które mają wpływ na rezyliencję u dzieci. Moduły składają się z filmów wideo, interesujących artykułów i drobnych poleceń, które od razu możesz wykorzystać w praktyce, w swojej pracy z dziećmi – uchodźcami.

5 Modułów rezyliencji

W związku z:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy i angażujemy rodziców by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

Więcej informacji? Iść do: https://fdds.pl/

FDDS / Empowering Children Foundation