Het lijkt zo logisch. Om bij vermoedens van kindermishandeling ook de kinderen zelf te betrekken. Natuurlijk doe je dat. Toch blijkt dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wat zeg je dan tegen het kind? Wanneer en hoe? Bij Kind Centraal helpen we je op een leuke manier om kinderen nog meer te betrekken. En bovenal begrijp jij dan als geen ander waarom dat zo ontzettend belangrijk is. Durf jij het aan? Zes challenges. Kom maar op!Quiz: Hoe betrek jij kinderen?

Als je je zorgen maakt om een kind, wil je het kind helpen. Je wilt het kind daar goed bij betrekken. Toch vinden kinderen vaak dat er óver ze wordt gepraat, in plaats van mét ze. Hoe doe jij dat en waarom is dat zo belangrijk?

Doe de quiz

Poll: Waar wil je het liefst over leren?

Tip een bekende

Doe de 6 challenges

Challenge 1

Je maakt je zorgen over de veiligheid of het welzijn van een kind. Hoe bespreek je dit met het kind?  Start

Challenge 2

Hoe vertel je een kind wat je met jouw zorgen gaat doen? Doe de challenge en kom erachter! Start

Challenge 3 

Informatie geven aan het kind is goed. Maar heb je ook gevraagd wat het kind zelf het liefste wil? Start

Challenge 4 

Je weet wat het kind vindt. Wat hij wel en niet wil bijvoorbeeld. Maar wat doe je daarmee?

Start

Challenge 5 

Hoe reageer je wanneer een kind vertelt over wat er thuis aan de hand is? Start

Challenge 6 

Je hebt alle stappen met een kind doorlopen. Hoe zorg je dat het kind zich ook daarna gesteund en gehoord voelt? Start

Waarom Kind Centraal

Eigenlijk is het heel simpel. Als je weet dat het bij een kind thuis niet lekker gaat, dan onderneem je actie. Als je een kind betrekt en naar een kind luistert, weet je beter wat je moet doen. Het is trouwens ook vastgelegd in het kinderrechtenverdrag: het belang van het kind zal altijd de eerste overweging moeten zijn bij beslissingen die een kind raken. Waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te luisteren, hoe je dat vastlegt in een meldcode en op welke manier je kinderen betrekt, staat in de handreiking ‘participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Maar, hierover leer je ook in de challenges van Kind Centraal. Sterker nog, die gaan ervoor zorgen dat jij je werk nog beter kan doen! En… daar help jij het kind mee. Lees meer in het verslag Praten over wat je thuis meemaakt