1. Home

Online course how to support refugee youth

Please wait while your data is retrieved

Pakolaisnuorten tukeminen 

Verkkokurssi on suunnattu erityisesti opettajille, jotka haluavat tietoa siitä, miten koulutyössä voidaan tukea maahanmuuttaja- ja pakolaisnuorten oppimista ja hyvinvointia.  Nuoret saattavat kärsiä vakavasta stressistä, ja koulu ja opettajat voivat merkittävästi tukea nuoria selviytymään.

Miten voit tukea maahanmuuttaja- ja pakolaisnuorten hyvinvointia?

Kurssi yläkouluissa työskenteleville: Tuen tarjoaminen maahanmuuttaja- ja pakolaisnuorille

Suomeen tulevilla maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on usein vakavia trauma- ja stressikokemuksia. Kokemukset voivat vaikuttaa kielteisesti heidän hyvinvointiinsa ja oppimiseen. Tällä verkkokurssilla opettajat tutustuva nuorten stressikokemuksiin ja selviytymiskeinoihin. Tärkeää on luoda ilmapiiri, jossa nuoret tuntevat olonsa turvalliseksi, pystyvät oppimaan ja uskomaan kykyihinsä. Kurssi tarjoaa välineitä, joiden avulla opettajat tukevat nuorten psyykkistä kestävyyttä, luontaisia voimavaroja ja voimaantumista. Koulu on avainasemassa edistämässä nuorten kuntoutumista traumaattista stressistä.

Tietoa verkkokurssista

Kurssin ensimmäinen osa antaa tietoa ja taustateoriaa: Miten traumaattinen stressi vaikuttaa nuorten kehitykseen ja mielenterveyteen? Tietoa annetaan erityisesti nuorten luonnollisesta stressistä palautumisestä ja kuntoutumisesta. Seuraavat temaattiset sisällöt paneutuvat konkreettisesti keinoihin, joiden avulla opettajat voivat työssään edistää maahanmuuttotaustaisten nuorten sitoutumista, pärjäämistä ja menestymistä koulussa.

Kurssi koostuu kahdeksasta osasta, ja niitä voi opiskella joustavasti oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Kurssin kesto on 4-5 tuntia, ja siihen kuuluu lisäksi lukumateriaalia.

Kurssin sisällöt ovat:

  • Turvallisuuden tunne. Turvallisuuden tunne on elintärkeää, jotta oppiminen on mahdollista. Opettajat voivat auttaa oppilaita monin tavoin tuntemaan olonsa turvalliseksi ja luoda oppilasryhmiin kannustavan ja turvallisen ilmapiirin.
  • Tunteet. Traumaattinen stressi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti nuorten tunne-elämään. Murrosikä voi osaltaan voimistaa stressin vaikutuksia. Teema antaa tietoa siitä, kuinka opettaja voi erottaa mitkä ovat tehokaita ja mitkä vahingoittavia tunnesäätelyn keinoja, sekä auttaa nuoria ymmärtämään ja hallitsemaan paremmin tunteitaan.
  • Käyttäytyminen. Nuoret saattavat käyttäytyä hallitsemattomasti ja arvaamattomasti traumaattisen stressin seurauksena. Osa käyttäytymisongelmista liittyvät murrosikään. Opettajan on tärkeää erottaa normaali ja traumaattiseen stressiin liittyvä käyttäytyminen. Teemassa käsitellään rakentavia tapoja suhtautua ongelmalliseen käyttäytymiseen ja annetaan keinoja auttaa nuoria ymmärtämään ja säätelemään käyttäytymistään.
  • Oma jaksaminen. Traumaattisen stressin kokeneet oppilaat (ja heidän vanhempansa) vaativat paljon opettajiltaan. On tärkeää tiedostaa oman sitoutumisen rajat ja huolehtia omasta työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Teema käsittelee keinoja uupumisen ennaltaehkäisyyn.

Kurssi käsittelee teemoja monipuolisesti, menetelminä ovat mm. tapaushistoriat, animaatiot, pohdintatehtävät ja näkemysten jakaminen muiden osallistujien kanssa. Opettajat puhuvat kokemuksistaan maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa. Nuoret puolestaan kertovat koulukokemuksistaan uudessa kotimaassaan ja pohtivat saamansa tuen merkityksiä tai tuen puuttumisen syitä. Käytössä on lisämateriaalia.

Miten aloitan ilmaisen kurssin?

Seuraa kurssilinkkiä: ’Suorita kurssi’, joka on ylhäällä oikealla. Tämä vie sinut kirjautumissivulle. Napsauta kirjautumisnäytössä olevaa "rekisteröidy" -linkkiä. Voit helposti luoda osallistumiseen tarvittavan tilin. Tilin luomisen jälkeen saat vahvistussähköpostin ja voit kirjautua kurssille.  Nyt voit aloittaa ”Pakolaisnuoren tukeminen” -kurssin. Tervetuloa.

Huom.Onko sinulla jo käytössäsi Augeo Academyn tili? ”Pakolaisnuoren tukeminen” -kurssi vaatii kuitenkin uuden tilin avaamisen ja toisen sähköpostiosoitteen käytön. Valitettavasti ei ole mahdollista käyttää olemassa olevaa käyttäjätunnusta.

 

Ajatuksena on, että opettajat hallitsevat parhaiten pedagogiset ja vuorovaikutukselliset taidot; kurssi syventää tietoa pakolaisnuorten kokemuksista. Augeo Säätion kurssi on suomennettu osana ”Maahanmuuttajanuorten Psykososiaalinen Tukeminen Koulussa” – Interventio- ja tutkimushanketta; RefugeeWellSchool | https://research.tuni.fi/tasa/