1. Home

Online course how to support refugee youth

Please wait while your data is retrieved

Nettkurs om støtte til ungdommer med flyktningbakgrunn

Kurset er utviklet for lærere og omhandler oppfølging av flyktningungdom i ungdomsskole- og videregående skolealder. Mange unge flyktninger som kommer til Norge har opplevd store belastninger. Alle som er i kontakt med disse ungdommene i arbeidet sitt kan spille en viktig rolle for dem.

Hvordan kan du gi støtte til unge flyktninger?

Kurs for ungdoms- og videregående skoler: Læringsstøtte til ungdommer med flyktningbakgrunn

Ungdommer som har flyktet til Norge kan ha opplevd vonde og traumatiserende hendelser. Det gjør at de kan oppleve ulike former for stress. På kurset får lærere kunnskap om hvordan slike hendelser påvirker elevenes adferd og hvordan elevene selv kan håndtere dette på en bedre måte. Målet er at flyktningelever skal føle seg trygge og få et bedre læringsutbytte. Som lærer får du innsikt i hvordan du kan styrke elevenes naturlige motstandskraft og slik bidra til en bedring av deres livssituasjon.

Mer informasjon om kurset

Kurset tar opp hva kroniske stresslidelser gjør med unge mennesker. Videre behandler kurset hvordan ungdommene selv heles naturlig etter belastende og traumatiserende livshendelser, og hvordan lærere kan hjelpe flyktningelever ved å styrke deres iboende motstandskraft. Kurset er delt inn tematisk deler og ser på hvordan lærere kan være med på å fremme flyktningungdommers motstandskraft og heling.

Kurset består av flere deler som kan gjennomføres når det passer den enkelte deltaker. Totalt inneholder kurset studiemateriell på rundt 4-5 timer.

Temaene i kurset er

  • Trygghet. Følelsen av trygghet er avgjørende for å gjenvinne evnen til å lære. Læreren kan hjelpe enkeltelever til å føle seg trygge i klassen og på skolen. Som lærer kan du sikre et trygt klima for gruppen som helhet.
  • Følelser. Flyktningungdommer blir ofte forvirret av opplevelsene de har hatt, men også andre forhold spiller inn som det at de er ungdommer i puberteten. Hvordan kan du skjelne? Og hvordan kan du som lærer hjelpe unge mennesker til bedre å forstå og håndtere egne følelser?
  • Adferd. Unge mennesker viser noen ganger upassende atferd som et resultat av stress, og her vektlegges forskjellen mellom ungdommenes normalatferd og atferd som følger av stress. Hvordan kan du håndtere dette på en støttende måte og hjelpe dem med å forstå og regulere egne følelser?
  • Grenser for omsorg. Noen ganger trenger unge mennesker (og/eller foreldrene) ytterligere hjelp og omsorg. Som lærer kan du involvere helsepersonell gjennom blant annet en henvisning til helsetjenesten. Det er også viktig at du som lærer tar vare på deg selv og vokter egne grenser.

Ulike arbeidsmetoder brukes gjennom kurset som bruk av caser og filmer. Vi følger fire nederlandske lærere, gjennom videopptak, hvor de forteller om sine erfaringer og hvordan de arbeider. Også tidligere elever fra forskjellige innføringsklasser forteller om sine opplevelser på skolen, og hva som har vært utfordrende eller hva som har hjulpet dem.

Hvordan kommer jeg i gang med kurset?

Klikk på lenken “Ta kurset”, som vil bringe deg til Augeo Academy sin innloggingsside. Her klikker du på “Registrer”. Det er enkelt å opprette en bruker. Når du har opprettet en bruker vil du motta en bekreftelse per e-post. Du kan nå logge inn i ditt læringsområde (“Learning environment”) og begynne på kurset.

NB! Har du allerede har en brukerprofil hos Augeo Academy? For å følge dette kurset må du opprette en ny bruker, med en annen e-postadresse enn den du har brukt før.

 

Den norske versjonen av Augeo Foundations kurs er oversatt og tilrettelagt for bruk i Norge av Roxana Camilla Nymoen og Lutine de Wal Pastoor ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).