1. Home

Online course how to support refugee youth

Please wait while your data is retrieved

Att ge stöd till unga med flyktingerfarenhet

Det finns en onlinekurs om att stödja ungdomar med flyktingerfarenhet som riktar sig särskilt till lärare som undervisar dessa elever. Många ungdomar med flyktingerfarenhet som ankommit till Sverige upplever stress. De som arbetar med målgruppen kan ha stor betydelse för dem. 

Hur kan du hjälpa ungdomar med flyktingerfarenhet?

Kurs för högstadieskolor: Att erbjuda stöd för ungdomar med flyktingerfarenhet.

Unga som flytt till Sverige har ofta erfarit flera stressfylda händelser. Som följd kan de uppleva kronisk stress. Under denna kurs får lärare kunskap om stress bland unga och metoder för att handskas med detta. På så sätt kan unga känna sig trygga och återfå inlärningsförmågan. Lärare får kunskap om hur de kan främja den naturliga motståndskraften bland dessa unga och således bidra till deras tillfrisknande.

Mer information om kursen

Den första delen av kursen handlar om teori: vad medför kronisk stress hos unga? I den här delen behandlas också det naturliga tillfrisknandet under stress bland unga. Tematiska sektioner finns även. Alla komponenter i kursen baseras på perspektivet hur du som lärare kan främja motståndskraft och tillfrisknande bland unga.

Kursen består av flera delar som kan genomföras flexibelt och separat. Totalt sett innehåller studiematerial för 4-5 timmar.

Teman i kursen är:

  • Trygghet. Känslan av trygghet är avgörande för inlärning. Lärare kan hjälpa elever att känna sig trygga i klassrummet och kan säkerställa ett tryggt klimat i klassen som helhet.
  • Känslor. Unga personer kan ofta vara förvirrade av sina tidigare erfarenheter. Med även tonårstiden påverkar. Hur kan du avgöra skillnaden? Och hur kan du som lärare lära unga att bättre förstå och hantera sina känslor?
  • Beteende. Unga personer uppvisar ibland ett opassande beteende som beror på stress- även här behandlas skillnaden mellan ett normalt tonårsbeteende och beteende som beror på stress. Hur kan du handskas med detta beteende på ett stödjande sätt och hjälpa eleverna att reglera sitt beteende?
  • Gränser för omhändertagande. Ibland behöver unga personer (och/eller deras föräldrar) hjälp från hälso- och sjukvården och då behövs remiss. Det är också viktigt att du som lärare tar hand om dig själv och sätter gränser.

Ett brett utbud av arbetsmetoder används i de olika delarna av kursen, såsom fallbeskrviningar och animeringar. Lärare berättar om sina erfarenheter med unga personer i grupp. Tidigare elever från introduktionsklasser berättar om sina erfarenheter i skolan och om vad som hjälpt dem eller inte hjälpt dem.

Hur påbörjar jag kursen?

Följ kurslänken “gå kursen”. Detta kommer att ta dig till inloggningssidan. Klicka på länken ’registrera’ som finns på inloggningssidan. Du kan på ett enkelt sätt skapa ett konto. Efter att du skapat ett konto kommer du få ett bekräftelsemail och kunna logga in till kursen. Nu kan du påbörja kursen.

Vänligen notera:
Har du redan ett konto? För att kunna starta kursen om Ungdomars med flyktingerfarenhet behöver du skapa ett nytt konto med en annan e-post adress. Det är inte möjligt att använda ett befintligt konto. 

 

Den här kursen som utvecklats av Stiftelsen Augeo har översatts i samarbete med forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet och var en del av Refugees Well School projektet