1. Actueel
  2. Nieuwjaarswens

Augeo wenst je een goed, gezond en veilig 2018!

Augeo Foundation wenst jou een goed, gezond en veilig 2018! En dat wensen we zeker ook voor de ouders en kinderen waar jij mee werkt. Graag zetten we ons samen met jou in voor het veilig opgroeien van deze kinderen!

Het aantal kinderen dat in Nederland opgroeit met verwaarlozing, mishandeling of misbruik lijkt nog maar weinig te zijn gedaald. Maar wat in ieder geval wél groeit is de aandacht van professionals voor thema kindermishandeling. Alleen al bij Augeo Academy volgden in 2017 iedere maand 6.500 professionals een cursus over het aanpakken van geweld in gezinnen en het werken met een meldcode. Tienduizenden professionals voelen zich hierdoor beter in staat om adequaat te handelen als zij zorgen hebben over een gezinssituatie.

In 2018 hopen we nog meer professionals te bereiken. Want de meldcode zal in 2018 worden aangescherpt en veranderen. Het doel hiervan is dat de aanpak en samenwerking vooral bij langdurige en ernstige kindermishandeling verbetert. Een doel waar we graag aan bijdragen.

Aanpak kindermishandeling topprioriteit voor het kabinet

Niet alleen de aandacht onder professionals voor het thema kindermishandeling is gegroeid. Ook bij overheden zien we dit. Maar liefst een kwart van de Nederlandse gemeenten heeft zich in 2017 aangesloten bij een onderzoek dat Augeo Foundation mee financiert. Ruim 1300 gezinnen waar geweld speelt, worden gevolgd: welke hulp krijgen zij in hun gemeente? Stopt het geweld? Herstellen kinderen hiervan? In 2018 willen we gemeenten ondersteunen om te leren van de tussenresultaten. Bovendien heeft Minister De Jonge in 2017 de aanpak van  kindermishandeling uitgeroepen tot een topprioriteit voor het kabinet. Hier verwachten we veel van!

er is een motie aangenomen over praten met mishandelde kinderen

Wat ook is verbeterd, is de betrokkenheid van mishandelde kinderen bij het maken van overheidsplannen over de aanpak. In 2017 is een motie aangenomen over het praten met mishandelde kinderen. Dit na een hartstochtelijk pleidooi van ervaringsdeskundige jongeren van de Augeo Jongerentaskforce in de Tweede Kamer. Als in 2018 de meldcodes worden herschreven, ontvangen beroepsgroepen ook aanwijzingen hoe zij de rechten van kinderen beter kunnen waarborgen in hun meldcodes. Daaraan hebben de jongeren meegewerkt. 

jongeren hebben behoefte aan steun 

Van jongeren die zelf mishandeling meemaakten, hebben we ook geleerd dat zij vooral behoefte hebben aan steun. In ieder geval op school. We zijn dan ook heel blij dat we in 2017 in 3 gemeenten en op 50 scholen proefprojecten konden starten met het zo snel mogelijk organiseren van steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. De resultaten hiervan worden in 2018 bekend. 
Signaleren, samenwerken en steunen zijn dingen die professionals als jij kunnen doen voor kinderen die thuis in de knel zitten. Als steeds meer mensen dit doen, ben ik ervan overtuigd dat het aantal kinderen dat mishandeld word, zal dalen. Wij ondersteunen je er graag bij. Op naar nieuwe resultaten in 2018 in de levens van kinderen en hun ouders!