Augeo Actueel

 Wat is het effect van steun en hulp bij huiselijk geweld?
Aanpak huiselijk geweld  
Wat is het effect van steun en hulp bij huiselijk geweld?

Ruim 800 gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling speelde, zijn een jaar lang gevolgd. Er is onder andere gekeken of het geweld in die tijd is afgenomen en of het welzijn van gezinsleden is verbeterd.

2 oktober 2023, Augeo Foundation Lees meer
Pestgedrag - buiten de groep plaatsen
 
‘Het allerergste is het buitengesloten worden’

Amy, Hans, Nikita en Mirelle werden gepest. In een video van het Jeugdjournaal vertellen ze over de enorme impact die dit heeft gehad. Wat kun jij hier aan doen in je werk met kinderen? Ken je de factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van pesten? En weet je hoe je dit bespreekbaar maakt?

25 september 2023, Augeo Foundation Lees meer
Waarom praten jongeren niet over stress
Trauma en stress  
Waarom praten jonge mensen niet snel over stress?

Jongeren ervaren steeds meer mentale klachten door werkstress. Met de ‘Hey, het is oké’-campagne helpen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en SZW jongeren op weg om werkstress bespreekbaar te maken. Want veel jongeren doen dit nog niet, ze schamen zich er voor. Terwijl het wel oplucht en de kans verkleint dat mentale klachten erger worden.

19 september 2023, Augeo Foundation Lees meer
ex-partner
Aanpak huiselijk geweld  
Vermoord door een (ex)partner

Bij 6 op de 10 vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, was de vermoedelijke dader een (ex-)partner. De vrouwen werden vaak in hun eigen woning met een steekwapen of door wurging omgebracht. Mannen worden aanzienlijk minder vaak door hun (ex-)partner gedood, vorig jaar ging het bijvoorbeeld om twee van de in totaal 94 slachtoffers. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

11 september 2023, Augeo Foundation Lees meer
kraamzorg en baby
Academy  
‘Er werd ruw omgegaan met de baby, gelukkig durfde ik het gesprek aan te gaan’

Alleen in Nederland is het zo geregeld dat vrouwen na de geboorte van een baby kraamzorg thuis krijgen. Juist omdat kraamverzorgenden wat langere tijd thuis zijn bij een gezin, zien of merken ze soms dingen waardoor ze het idee kunnen krijgen dat de baby of een ander gezinslid niet veilig is thuis. Wat doe je dan als kraamverzorgende?

31 augustus 2023, Augeo Foundation Lees meer
Tegenslag en trauma in de kindertijd: wat weten we over de impact daarvan?
Trauma en stress  
Tegenslag en trauma in de kindertijd: wat weten we over de impact daarvan?

Onlangs kwam er een onderzoek naar buiten waarin werd aangetoond dat tegenslagen de hersenen permanent kunnen veranderen. Hoe zit dat? En wat kunnen nog meer langetermijngevolgen zijn van ingrijpende ervaringen in de kindertijd? En is zoiets dan permanent, of is dit te herstellen of om te buigen naar iets positiefs?

29 augustus 2023, Augeo Foundation Lees meer
onderwijs is cruciaal voor vluchtelingenkinderen
 
Waarom onderwijs cruciaal is voor vluchtelingenkinderen

Weg van je vriendjes, van je huis, van alles wat je vertrouwd is. Voor vluchtelingenkinderen is dat de realiteit. Vaak zijn ze getuige geweest van afschuwelijk geweld. Deze kinderen hebben veiligheid nodig, een gestructureerd dagprogramma en een kans om hun leven weer op te bouwen. Onderwijs speelt daarin een cruciale rol.

24 augustus 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Zomer! Wat zijn jouw goede voornemens?

Driekwart van de Nederlanders start op 1 januari met goede voornemens. Zo’n twee weken later, op 'quitters day', is er van die voornemens vaak weinig meer over. Goede voornemens die we in augustus maken, hebben veel meer kans van slagen. Velen hebben meer energie en halen alles uit de lange dagen. Daarnaast, na je vakantie moet je weer wennen aan je routine en is het makkelijk om iets nieuws aan je routine toe te voegen. Heb jij al plannen? 

15 augustus 2023, Augeo Foundation Lees meer
Jongerentaskforce  
Verhalen van jongeren: ‘Niemand wist wat ik thuis meemaakte’

Eén op de vier kinderen en jongeren in Nederland maakt ingrijpende jeugdervaringen mee. Denk daarbij aan kinderen die een verslaafde ouder hebben of emotioneel verwaarloosd worden. Over ingrijpende jeugdervaringen wordt zelden gesproken. Terwijl erover praten en steun zoeken bij iemand die je vertrouwt een belangrijke stap is in het versterken van veerkracht en gezondheid.

10 augustus 2023, Augeo Foundation Lees meer
Academy  
‘Meer aandacht voor geweldspatronen’

Onlangs nam bijzonder lector Katinka Lünnemann afscheid bij Hogeschool Utrecht. In de afgelopen vier jaar heeft zij bij het lectoraat Jeugd onderzoek gedaan naar effectievere benadering en interventies om kindermishandeling tegen te gaan. Wat zijn haar lessen als het gaat om de samenhang van partnergeweld en kindermishandeling? 

20 juli 2023, Augeo Foundation Lees meer
Langer op school om te sporten
Veerkracht  
Langer op school… om te sporten

Juist de kinderen die dat heel goed kunnen gebruiken, hebben vaak geen toegang tot sport. Ze krijgen het van huis niet mee of er is bijvoorbeeld geen sportkleding of geen fiets om naar een sportclub te gaan. De Rotterdamse Jacobusschool en de Heerlense Broederschool organiseren daarom extra sportactiviteiten, ook na schooltijd. De kinderen zijn er heel blij mee, maar ook de leerkrachten en de ouders.

18 juli 2023, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak huiselijk geweld  
Herken jij armoede?

Beschimmeld brood mee als lunch, dunne zomerkleren bij min vijf, geen leuk verhaal na de vakantie… Een derde van de basisschoolleerlingen in groep 5 leeft in een stressvolle thuissituatie, onder andere veroorzaakt door financiële zorgen. Een derde! Dat zijn er tien in een klas van dertig. Opgroeien in armoede is meer dan opgroeien in een gezin met een financieel tekort.

7 juli 2023, Augeo Foundation Lees meer
Handle with Care  
Snelle hulp op school voor kinderen na huiselijk geweld in heel Zuid-Limburg

Handle with Care zorgt voor snelle sociale steun op school aan kinderen die thuis een huiselijk geweldsincident hebben meegemaakt. Na een succesvolle pilot wordt Handle with Care met ondersteuning van de Provincie Limburg breed uitgezet in Zuid-Limburg. Parkstad loopt hierin voorop. 15 bestuurders tekenen op 6 juli het samenwerkingsconvenant Handle with Care Parkstad.

6 juli 2023, Augeo Foundation Lees meer
Trauma en stress  
Slechtere mentale gezondheid jongeren – Wat kun jij doen?

De mentale gezondheid van jongeren gaat achteruit. Dit blijkt onder andere uit het onderzoek ‘Jong na corona’ van Universiteit Utrecht en Trimbos. Hoe zit dit precies? En wat kun jij – als professional – zelf doen voor deze jongeren?

28 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Nederland keldert op ranglijst kinderrechten

Nederland presteert ondermaats op het gebied van de naleving van kinderrechten, onder andere op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. Dit blijkt uit het KidsRights Index-rapport voor 2023. Ons land daalde maar liefst 16 plaatsen naar de 20e positie op de ranglijst en viel daarmee voor het eerst buiten de top 10.

26 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Kindgericht en sensitief forensisch medisch onderzoek

Een aparte tak binnen de geneeskunde is forensisch medische expertise voor kinderen: FMEK. De meeste forensisch artsen zijn werkzaam bij een GGD. Hun werk is gericht op het opsporen en duiden van letsel bij kinderen waarbij een vermoeden bestaat van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. Het is belangrijk dat dit onderzoek kindgericht en sensitief gebeurt, zodat het een kind zo min mogelijk belast en er later geen klachten aan overhoudt. Daar zijn onlangs nieuwe afspraken over gemaakt.

20 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Zó bevorderen sport en bewegen je veerkracht

Bewegen draagt bij aan het versterken van veerkracht. Naast dat het je fitter maakt biedt het ook de mogelijkheid om je persoonlijke en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Tijdens het recente congres ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ kwam het thema ‘bewegen’ veelvuldig terug. We noemen hier een aantal inspirerende voorbeelden, waaronder die van spreker Fabio D’Agata.

15 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
1 op de 5 overleden tieners overlijdt aan zelfdoding

Het aantal zelfdodingen in Nederland blijft min of meer stabiel. Wat opvalt is dat zelfdoding bij jongeren onder de 30 jaar nu de meeste sterfte veroorzaakt, voorheen kwam dat door verkeersongevallen. Van alle tieners die in 2022 overleden, overleed 1 op de 5 aan zelfdoding. En bij de twintigers is het zelfs om 1 op de 3. Wat kun je als professional doen als je weet of vermoedt dat een kind of jongere depressief is of zelfs suïcideneigingen heeft?

13 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Zó signaleer je kindermishandeling en bespreek je dit met jonge kinderen en ouders

Soms merk je dat het bij een gezin niet zo goed gaat, of je hebt het idee dat een kind thuis verwaarloosd wordt. Zie je het goed? Wat moet je doen? Hoe weet je of een situatie echt zorgwekkend is? En hoe ga je in gesprek? Jonge kinderen hebben daarbij hulp nodig van medewerkers van de kinderopvang en leerkrachten van de laagste groepen van de basisschool. Zij spelen kunnen een rol spelen in het stoppen van het geweld of kunnen het zelfs voorkomen.

6 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoe kun je het beste passende hulp en bescherming bieden bij huiselijk geweld?

Als er sprake is van geweld of onveiligheid in een relatie of gezin, is er vaak meer aan de hand waardoor alleen hulp bieden niet altijd genoeg is. Er is ook bescherming nodig. De regio Zaanstreek-Waterland liet het Verwey-Jonker Instituut onderzoek doen hoe dit het beste kan. Daarbij is er niet alleen gekeken naar interventies en activiteiten die passen bij het soort huiselijk geweld, maar ook naar samenwerking en regie en naar kennis van de problematiek. Dit alles bij elkaar noem je een ‘beschermingsarrangement’. Welke beschermingsarrangementen zijn effectief?

31 mei 2023, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
Pagination.cshtml