Augeo Actueel

 
Nieuwe toolkit en magazine helpt professionals op Curaçao

Ook op Curacao zijn professionals die werken met kinderen binnenkort bij wet verplicht te werken met een beschermingscode. Daar heet het de Kódigo di Protekshon. Het doel is dat zij sneller en beter in actie komen als ze onveiligheid bij kinderen signaleren. Een nieuwe toolkit en een bijbehorend magazine helpen hierbij.

20 februari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Jongeren: ‘Code rood in jeugd-ggz’

Veel jongeren die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt, laten we nu in de steek. Vaak hebben ze (gespecialiseerde) hulp nodig vanuit de ggz. Jongeren roepen de politiek op om op te komen voor (betere) jeugd-ggz.

15 februari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Waarom Harry Potter een held werd en Tom Riddle Voldemort

Het is bekend dat kinderen die vervelende gebeurtenissen meemaken in hun jeugd vaker psychische klachten ontwikkelen, zoals Tom Riddle. Maar we weten ook dat er Harry Potters zijn waar het ondanks de nare gebeurtenissen later wel goed mee gaat. 'Hoe komt dit?'. Dit vraagt hoogleraar Christel Middeldorp zich af in haar oratie. 'En wat betekent dit voor de hulpverlening?' Met andere woorden: hoe kunnen we er aan bijdragen dat kinderen zich niet zo ontwikkelen als Tom Riddle?

13 februari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Trauma bekeken vanuit 9 perspectieven

Bij trauma denken we al snel aan oorlog en rampen. Maar de meeste trauma’s ontstaan achter de voordeur in de privésituatie. Zoals bij incestslachtoffer Lies. Het nieuwe boek Traumastapeling – en de bijbehorende podcastserie – vertelt niet alleen haar verhaal, maar belicht trauma en het belang van een traumasensitieve samenleving vanuit het perspectief van wetenschappers, juristen, politici en therapeuten.

8 februari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoe helpt veerkracht (zeer) jonge ouders?

Moeder of vader worden als je zelf nog heel jong bent, kan veel impact hebben. Zowel op de ouders als op het kind. Wat kan jonge ouders, en dan vooral degenen met achterliggende problemen (bijvoorbeeld opgroeien in armoede of opgroeien met een ouder in de gevangenis) helpen, zodat zijzelf en hun kind veilig kunnen opgroeien?

5 februari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
De dynamiek van huiselijk geweld in beeld

Huiselijk geweld in relaties en in gezinnen is een ernstig en complex probleem. Het varieert in elke situatie in ernst, aard, frequentie en duur. Wat voor hulp kun je dan bieden als professional? Dat is pas mogelijk als je weet wat er aan de hand is. Hoe krijg je een volledig beeld van deze geweldsdynamiek?

25 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Wie wint de Internationale Kindervredesprijs 2024?

De Internationale Kindervredesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat strijdt voor kinderrechten. Tot 1 maart 2024 kun je een kind nomineren voor de prijs van dit jaar.

24 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Oproep: waarborg kinderrechten bij formatie

Nederland heeft in 1995 het VN Kinderrechtenverdrag geratificeerd. Hiermee zijn we verplicht te zorgen voor speciale bescherming en zorg voor kinderen in ons land. Álle kinderen, ongeacht hun nationaliteit of verblijfsstatus. Het Kinderrechtencollectief heeft in een brief aan informateur Ronald Plasterk opgeroepen om de rechten van de kinderen te waarborgen gedurende de komende regeringsperiode.

16 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Jeugdhulp – Wat willen jongeren zelf?

Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Maar wat als je je niet één dagje rot voelt, maar veel langer? Het aantal jongeren in de jeugdhulp is de afgelopen jaren hard gestegen. Ondertussen groeiden de wachtlijsten en was er minder passende hulp. In de Hervormingsagenda staat wat er gaat gebeuren om het jeugdstelsel te verbeteren. Maar waaraan hebben jongeren zelf behoefte?

15 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Nieuwe serie power colleges over stress en trauma

In 25 minuten je kennis opfrissen en inspiratie krijgen? Dat kan met de power colleges van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Bij de komende drie colleges vertelt Edith Geurts (hoofdredacteur Augeo Magazine) over stress en trauma.

11 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Wat is het verschil tussen een brugfunctionaris en een aandachtsfunctionaris?

Als je deze functienamen voor het eerst ziet, vraag je je misschien af ‘wat doet zo iemand?’. Het zal duidelijk zijn, het gaat niet om iemand die de brug bedient over een kanaal, of om een marketeer die aandacht wil voor zijn product. Wat dan wel?

9 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Waarom zijn positieve ervaringen in je jeugd zo belangrijk?

Natuurlijk maakt iedereen liever fijne dingen mee dan nare. Maar als je veel nare levenservaringen meemaakt, zijn die positieve ervaringen extra belangrijk. Hoe zit dat dan? Daarover vertelde Jennifer Hays-Grudo, hoogleraar psychiatrie en gedragswetenschappen aan Oklahoma State University bij het congres Jeugdtrauma's: ACEs en PACEs.

2 januari 2024, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoogtepunten 2023

Ook het afgelopen jaar hebben we van alles gedaan om eraan bij te dragen dat kinderen veilig en veerkrachtig kunnen opgroeien. Zodat kinderen en jongeren die ingrijpende ervaringen meemaken, zich gezien, gehoord en gesteund voelen. Heel veel dank aan iedereen die daar – samen met ons – aan heeft meegewerkt!

19 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Volwassenen willen jongeren helpen, maar weten niet hoe

In Nederland krijgt bijna de helft van de kinderen te maken met één of meerdere ingrijpende ervaringen, denk aan kinderen die structureel gepest worden, die opgroeien met een ouder met verslavingsproblemen of in armoede. Bij een stapeling van ingrijpende ervaringen vergroot dit het risico op psychische stoornissen maar ook op kanker, diabetes of obesitas. Erover praten is belangrijk, maar de helft doet of durft dat niet. Zo'n 40% van de volwassenen die graag hulp wil bieden aan deze kinderen geeft aan niet te weten hoe. Dit blijkt uit onderzoek van de Gezonde Generatie.

18 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Politieagent: ‘Douw ’m geen bekeuring in z’n strot, maar praat met dat kind’

De politie komt regelmatig bij mensen thuis, na een melding van overlast bijvoorbeeld. Of ze zien op straat kinderen die liever niet naar huis gaan. Hoe gaan politieagenten om met (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat kunnen zij betekenen voor een kind? En hoe werken ze samen met hulpverleners en scholen bijvoorbeeld?

14 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Bijna 1 op de 5 jongeren slachtoffer van huiselijk geweld

Ruim 350.000 jongeren tussen de 16 en 25 jaar waren in 2022 slachtoffer van huiselijk geweld. Bijna twintig procent! Het gaat niet alleen om fysiek geweld, maar ook om andere vormen van geweld zoals dwingende controle door gezinsleden en stalking door een ex-partner. Sjors vertelt over hoe die vroeger mishandeld werd: ‘Mijn moeder trok met soms aan mijn haren door de gang.’

12 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
5 cadeautjes voor professionals die werken met gezinnen

Wist je dat Augeo Foundation ook veel kosteloze producten heeft? Handig als je wil weten wat er bij kinderen en hun ouders leeft. Kijk maar eens of jij ervan kan profiteren. Het is relevant, leuk, handig en om van te leren.

5 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
11 must-knows over advies vragen aan Veilig Thuis

In het eerste halfjaar van 2023 is er meer dan 70.000 keer advies gevraagd aan Veilig Thuis. Dat is 4.000 keer meer dan in het eerste halfjaar van het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waarover en door wie wordt er advies gevraagd? Kan het anoniem? En doe je dan ook altijd een melding?

4 december 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoe ga je om met kinderen met korte lontjes?

Een deel van de kinderen in het gespecialiseerd onderwijs heeft ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Korte lontjes, angst, concentratieproblemen, agressie. Wat zijn de achtergronden hiervan? En hoe kunnen we deze leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen? Dat is onderzocht door Stichting Orion.

30 november 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Nieuwe digitale toolkit helpt bij aanpak kindermishandeling op Aruba

De regering van Aruba heeft op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, een digitale toolkit voor de Codigo di Proteccion (Beschermingscode) gelanceerd. De Beschermingscode - vergelijkbaar met de meldcode - bestaat sinds 2021. Het doel is dat professionals die met kinderen werken sneller en beter in actie komen als ze onveiligheid bij kinderen signaleren. De nieuwe toolkit en een bijbehorend magazine helpen hierbij.

27 november 2023, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Pagination.cshtml