Als professional in de jeugdzorg werk je met kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden. De kans dat het kind in een onveilige situatie opgroeit is groot. Hoe ga je het gesprek met ouders aan? Hoe werk je samen met het gezin en de mensen eromheen? Naast online cursussen bijvoorbeeld over de meldcode, heeft Augeo handreikingen, animaties en onderzoeken, waarmee jij je kennis vergroot. Zo leer jij, of beter nog je hele team, meer over dit thema en sta je nog steviger in je schoenen. Want jij kan écht het verschil maken voor een kind.

Hoe helpt Augeo de jeugdzorg?

Hoe meer kennis je hebt over kindermishandeling en huiselijk geweld hoe beter je weet wat je kan doen voor een kind. Voor de jeugdzorg hebben we een ruim online cursusaanbod, zoals bijvoorbeeld ‘Werken met een meldcode’, ‘Samen leren van calamiteiten’ en ‘Langetermijngevolgen van kindermishandeling’. Maar Augeo doet meer, zo is er het Augeo Kinderfonds, waarmee jeugdbeschermers die werkzaam zijn bij een Gecertificeerde Instelling een aanvraag kunnen doen voor iets extra’s voor hun meest kwetsbare kinderen.

Verdiepen van kennis

Voor jouw steun aan kwetsbare kinderen is er meer nodig dan online scholing. Gelukkig kan dat op efficiënte en leuke manieren! Zo is er bijvoorbeeld de app, speciaal voor de (jeugd)zorg, waarbij je iedere dag een tip, weetje of video krijgt. Het gratis online Augeo Magazine biedt achtergrondverhalen en inspirerende interviews. Hiervan verscheen een speciale Jeugdzorgspecial die we maakten samen met Expect Jeugd- en Expertisecentrum Partners voor Jeugd. En de campagne Kind Centraal bevat zes oefeningen en handige informatie, allen erop gericht hoe je kinderen nu écht betrekt.

Onderzoek om jou of je organisatie verder te helpen

Augeo doet meer voor de jeugdzorg. We initieerden bijvoorbeeld het grootschalige onderzoek waarbij zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen anderhalf jaar lang gevolgd werden na een melding bij Veilig Thuis. Hierbij ontwikkelden wij o.a. het magazine Gezinsprofielen. Dit is een hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen. En de Gesprekshandreiking helpt je om binnen jouw organisatie stappen te zetten hoe je verder kan met de resultaten van het onderzoek. Verder luisteren we naar onze Jongerentaskforce die bijvoorbeeld een onderzoek liet doen naar de veiligheidsbeleving van jongeren in 15 jeugdzorginstellingen.

Initiatieven voor de jeugdzorg

Wat vinden jeugdzorgmedewerkers van onze scholing?

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.