1. Vragen
  2. Leermiddelen

Leermiddelen

Hoe is de scholing opgebouwd?

Een scholingsonderdeel van Augeo academy is vaak een interactief leeronderdeel of een e-college. In een interactief leeronderdeel word je door middel van diverse; werkvormen (video's, animaties, openvragen, multiple choice vragen) door de leerstof geleid. Je wordt gevraagd om mee te denken en je kennis in de praktijk te brengen. Een e-college is zoals de naam al aangeeft een college op video. Het college wordt gegeven door een expert op het vakgebied en ondersteund door animaties en video. Naast deze twee onderdelen kan een scholingsonderdeel ook een toets bevatten. Deze toets levert een score op van 0 - 100%. De score van de toets wordt op het bewijs van deelname getoond en kan herkanst worden. Om je kennis over de thema’s kindermishandeling en huiselijk geweld levend te houden, is het van belang hier regelmatig (opnieuw) aandacht aan te besteden. Sommige cursussen bevatten daarom opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat.

Hoelang mogen gebruikers over de scholing doen?

Alle scholingsonderdelen zijn geldig gedurende de hele lidmaatschapsperiode. Als een scholing gevolgd wordt buiten een lidmaatschap om, dat wil zeggen los aangekocht via de catalogus, dan is de scholing standaard een jaar geldig na activeren van de code. Uitzonderingen hierop zijn de scholingsonderdelen voor voor docenten in het beroepsonderwijs. Deze zijn vier jaar te volgen.

Ik ben bezig in een scholingsonderdeel maar de filmpjes haperen of lopen vast. Hoe komt dit?

Dit heeft waarschijnlijk te maken met de snelheid van de internet- of netwerkverbinding van je computer/werkplek. Een mogelijke oplossing is om de scholing op een andere plek te volgen buiten het netwerk of het bereik van de internetverbinding.

Ik ben bezig in een scholingsonderdeel, maar de verder-knop wordt niet actief. Hoe komt dit?

Hier kunnen meerdere oorzaken voor zijn. De verder-knop wordt in ieder geval pas actief nadat je een vraag volledig hebt beantwoord. Een vraag kan uit meerdere onderdelen bestaan dus het is zaak om dit eerst te controleren. Een andere oorzaak van ontbrekende navigatie-knoppen, wordt veroorzaakt door een bug in Google Chrome. De verder-knop staat wel rechtsonder in beeld, maar hij is niet zichtbaar. Wij raden jou aan om de cursus te openen met een andere internet browser zoals Internet Explorer of Mozilla Firefox.

Waarom wordt mijn scholingsonderdeel wel/niet afgesloten met een toets?

Onze scholing is bedoeld om jou bewust te maken van het onderwerp kindermishandeling. Dat doen we door je te laten reflecteren, door je kennis te vergroten én door je te laten oefenen. Wij faciliteren je zodat jij signalen kunt herkennen van kinderen die mogelijk mishandeld of verwaarloosd worden en vervolgens ook weet wat je kunt doen en hoe je dat doet. Om onze scholing voor jou als professional nog interessanter te maken hebben wij voor een groot aantal van onze cursussen accreditatie aangevraagd. Accreditatiecommissies stellen vaak de voorwaarde dat scholing de kennis van de gebruiker toetst. Om deze reden hebben wij bij bepaalde cursussen toetsen ontwikkeld.

Waar kan ik mijn toetsresultaten bekijken?

Nadat je de toets hebt afgerond krijg je eenmalig de vragen met de goede antwoorden te zien. Deze kunnen niet worden uitgeprint omdat deze dan zouden kunnen worden doorgegeven aan andere cursisten. Je kunt wel de scores op de onderwerpen van de toets uitdraaien. Zo heb je een overzicht van de onderwerpen die je goed af gingen en die je moeilijker vond.

Ik wil weten welke score ik moet behalen voor een voldoende resultaat. Waar vind ik dat terug?

In het introductiescherm van de toets staat hoeveel vragen je correct dient te beantwoorden om de toets met een voldoende af te ronden. Een onvoldoende resultaat van de toets wordt getoond op het bewijs van deelname. Als je een herkansing hebt gemaakt wordt de score van de laatste toets getoond. Let op: op het bewijs van deelname wordt alleen de score getoond en niet of deze score voldoende of onvoldoende is. Het is namelijk aan instellingen zelf om eisen aan de scholing te stellen.

Kan ik het scholingsonderdeel op een tablet volgen?

Op dit moment zijn onze scholingsonderdelen op de meest gangbare tablets te volgen.

Kan ik een scholingsonderdeel in verschillende delen doen of moet ik het in een keer afronden?

Het is mogelijk de scholingsonderdelen tussentijds te pauzeren en op een later moment weer te starten. Je voortgang wordt daarbij bewaard zodat je verder kunt waar je gebleven was. Let op: Bij de toetsen is dit niet mogelijk; deze moeten wel in één keer worden afgerond.

Waarom is de scholing van Augeo academy voor mij als professional interessant?

Augeo academy biedt kwalitatief hoge e-learning op het gebied van signaleren en handelen bij kindermishandeling. Deze scholing is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partners waaronder het ministerie van VWS, het NJI en Vyvoj. De scholing van Augeo academy is als enige in Nederland op dit thema onderzocht op effect in de praktijk. Dit effect werd ook gevonden: het bleek dat verpleegkundigen in het UMC Utrecht die scholing hadden gevolgd bij Augeo academy vaker vermoedens van kindermishandeling hadden en hier ook op handelden. Voor meer informatie over dit onderzoek download je hier het volledige artikel zoals gepubliceerd in Archives of Disease in Childhood.

Wat zijn opfrismomenten?

Om je kennis over de thema’s kindermishandeling en huiselijk geweld levend te houden, is het van belang hier regelmatig (opnieuw) aandacht aan te besteden. Sommige cursussen bevatten daarom opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.