1. Vragen
  2. Leermiddelen

Leermiddelen

Hoe is de scholing opgebouwd?

De scholing is een interactief leeronderdeel of een e-college. Een interactief leeronderdeel bestaat uit diverse werkvormen (video's, animaties, openvragen, multiple choice vragen). Je denkt mee en brengt je kennis in praktijk. Een e-college is een college op video. Het e-college wordt gegeven door een expert op het vakgebied, die animaties en video's gebruikt. De scholing kan een toets bevatten. Deze toets levert een score op van 0 - 100%. De score van de toets wordt op het bewijs van deelname getoond en kan herkanst worden. Om je kennis over de thema’s kindermishandeling en huiselijk geweld levend te houden, is het van belang hier regelmatig (opnieuw) aandacht aan te besteden. Sommige cursussen bevatten daarom opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing met extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel.

Hoe lang is de scholing geldig?

Alle scholing is geldig tot het einde van het lidmaatschap. Een cursus los aangeschaft zonder lidmaatschap, is een jaar geldig na het activeren van de code. Uitzonderingen hierop zijn de scholingsonderdelen voor docenten in het beroepsonderwijs. Deze zijn vier jaar te volgen.

Tijdens het laden van video's krijg ik een "Media error" melding

Tijdens het volgen van een cursus kan het voorkomen dat je tijdens het laden van een video een media error melding krijgt. Dit kan onder andere te maken hebben met de internet verbinding.

Als je de media errror ziet bij het laden van de video, volg dan deze stappen binnen de cursus:.

  1. Navigeer een vraag terug.
  2. Of ga een vraag verder.

Probeer de video opnieuw te laden met behulp van deze cursusknoppen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op voor verdere assistentie.

De filmpjes of onderdelen in de cursus lopen vast, hoe komt dit?

Dit heeft waarschijnlijk te maken met de snelheid van de internet- of netwerkverbinding van je computer/werkplek. Een mogelijke oplossing is om de scholing op een andere plek te volgen met een andere internetverbinding.

Ik ben bezig in een scholingsonderdeel, maar de verder-knop wordt niet actief of is niet zichtbaar?

Hier kunnen meerdere oorzaken voor zijn. De verder-knop wordt actief nadat je een vraag volledig hebt beantwoord. Een vraag kan uit meerdere onderdelen bestaan. Controleer dus eerst of alles beantwoord is. Een andere oorzaak kan een bug in Google Chrome zijn: de verder-knop rechtsonder is niet zichtbaar. Vergroot je beeldscherm totdat de verder-knop rechtsonder zichtbaar wordt. Klik dan rechtsboven in jouw Chrome browser op de 3 puntjes. In het menu dat nu uitklapt staat in het midden “Zoom” met de mogelijkheid om dit aan te passen. Je kunt de cursus ook starten met een ander internetprogramma (browser), bijv. Edge, Mozilla Firefox of Safari

Waarom wordt mijn scholingsonderdeel wel/niet afgesloten met een toets?

Om onze scholing voor jou als professional nog interessanter te maken hebben wij voor een groot aantal van onze cursussen accreditatie aangevraagd bij diverse kwaliteitsregisters. Kwaliteitsregisters stellen vaak de voorwaarde dat de kennis van de cursist getoetst wordt. Daarom hebben wij voor bepaalde cursussen toetsen ontwikkeld.

Waar zie ik mijn toetsresultaat?

Nadat je de toets hebt afgerond krijg je eenmalig de vragen met de goede antwoorden te zien. De scores van de toets per onderwerp kunnen uitgeprint worden. Zo heb je een overzicht van de onderwerpen die je goed af gingen en die je moeilijker vond.

Welke score moet ik behalen en waar vind ik dat terug?

In het beginscherm van de toets staat hoeveel vragen je goed moet beantwoorden om de toets met een voldoende af te ronden. Als je een herkansing hebt gemaakt wordt de score van de laatste toets getoond. Het resultaat van de toets staat als score op het bewijs van deelname. Let op: op het bewijs van deelname staat altijd een score, voldoende of onvoldoende. De organisatie waar je werkt bepaalt aan welke eisen de scholing moet voldoen.

Kan ik het scholingsonderdeel op een tablet of een mobiele telefoon volgen?

Voor het optimaal functioneren kan de cursus het beste gevolgd worden op de PC, laptop of tablet.

Dient de scholing in 1 keer afgerond worden?

Je kunt de scholing tussentijds afsluiten en later opnieuw opstarten. Je voortgang wordt bewaard zodat je verder kunt waar je gebleven was. Let op: Bij de toets is dit niet mogelijk; deze moet in 1 keer worden afgerond.

Wat zijn opfrismomenten?

Om je kennis over de thema’s kindermishandeling en huiselijk geweld levend te houden, is het van belang hier regelmatig (opnieuw) aandacht aan te besteden. Sommige cursussen bevatten daarom opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.