Huiselijk geweld komt veel voor. In 2020 waren – volgens het CBS - ongeveer 1,2 miljoen personen van 16 jaar en ouder slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld is de pleger iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Kindermishandeling is een vorm van huiselijk geweld, maar ook partnergeweld of ouderenmishandeling vallen er bijvoorbeeld onder.

Wat is huiselijk geweld?

Bij huiselijk geweld wordt iemand mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt door een persoon uit de huiselijke kring, bijvoorbeeld een partner, vader, moeder, opa, kind, ex-partner of broer. ’Huiselijk’ verwijst niet naar de plek waar het geweld plaats vindt, maar naar de relatie tussen slachtoffer en pleger. Huiselijk geweld wordt ook wel geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) genoemd. Huiselijk geweld kan fysiek, seksueel en psychisch van aard zijn en kan in ernst en duur erg variëren.

Huiselijk geweld wordt ook wel geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) genoemd. Door huiselijk geweld loopt het slachtoffer schade op. Dat kan lichamelijke schade zijn, bijvoorbeeld blauwe plekken of botbreuken, maar het kan ook psychische schade zijn.

Vormen van huiselijk geweld

  • Kindermishandeling, waaronder ook verwaarlozing en getuige van partnergeweld
  • (Ex-)partnergeweld
  • Ouderenmishandeling
  • Eergerelateerd geweld
  • Genitale verminking
  • Huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap
  • Seksueel misbruik
  • Mishandeling van ouders, ofwel oudermishandeling

Gevolgen van huiselijk geweld

Huiselijk geweld heeft grote gevolgen voor de slachtoffers en vaak ook voor de mensen om hen heen. Naast lichamelijke gevolgen van blauwe plekken tot botbreuken, kan huiselijk geweld leiden tot sterke emotionele problemen. Slachtoffers raken vaak in een isolement, verliezen hun zelfvertrouwen en kunnen een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Ook op lange termijn kan dit negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld depressie en problemen op het werk.

Ervaringen met huiselijk geweld

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.