Voor het eerst is er op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen in circa 100 gemeenten deden hier aan mee. Anderhalf jaar lang is er gemeten welke problemen er spelen in de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Door meer inzicht te krijgen, weet je beter welke hulp effectief is en welke zorg gemeenten zouden moeten inkopen en organiseren. Met de resultaten kunnen we leren wat werkt en kunnen we samen volgende stappen nemen.

Gebruik deze gesprekshandreiking om verder te gaan met de uitkomsten van het onderzoek Kwestie van lange adem

De resultaten van het onderzoek: Gesprekshandreiking

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek 'Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld', is er een speciale gesprekshandreiking ontwikkeld. Deze helpt je verder te praten binnen je organisatie of gemeente en verdere stappen te nemen.

Bekijk gesprekshandreiking

Achtergrond onderzoek

Waarom dit onderzoek?

Om kindermishandeling en huiselijk geweld effectief aan te kunnen pakken, is het nodig dat je weet wat er precies speelt. Hoeveel geweld is er in de gezinnen? Hoe vaak komt dat voor? Hoe ernstig is dat geweld? Welke hulp is effectief? Daarom is dit onderzoek gedaan.

Het onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld geeft inzicht in de problemen binnen de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. En het geeft inzicht in de effectiviteit van de hulp.

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

Het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak kindermishandeling is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2014 dat is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Dat ging om een onderzoek in de vier grote steden (G4), daaruit bleek dat het in de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld nog onvoldoende lukt om het geweld duurzaam te stoppen en de juiste hulp te organiseren. De G4 besloot tot een vervolgonderzoek, dat op initiatief van Augeo Foundation in 2016 is uitgebreid met negen regio’s van Veilig Thuis.

Wie zijn er betrokken bij het onderzoek?

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de betrokken gemeenten, inclusief de G4 (vier grootste gemeenten), Augeo Foundation, het Verwey­Jonker Instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.