1. ANBI

ANBI info

Augeo Foundation wil dat ieder kind in Nederland veilig opgroeit. Als ANBI zetten we ons in voor de meer dan 100.000 kinderen in ons land die opgroeien met geweld, verwaarlozing of misbruik. Onze onafhankelijke positie gebruiken we om actief mee te werken aan baanbrekende verbeteringen en om knelpunten aan te kaarten. Ons doel is dat kinderen die geweld, verwaarlozing of misbruik meemaken, beter worden gezien, gehoord en gesteund. Deze pagina bevat algemene informatie over onze organisatie en de ANBI status.

Statutaire Naam: Stichting Augeo

Het RSIN-nummer van Augeo is 8177.76.011

Postadres: Postbus 592, 3700 AN, Zeist

Bezoekadres: Hoofdstraat 67, 3971 KD, Driebergen

Doelstelling volgens statuten

De stichting heeft ten doel:

A. Een bijdrage te leveren aan een veilige ontwikkelingsomgeving voor kinderen wereldwijd, waaronder in ieder geval is begrepen;

 • voorkomen en bestrijden van kindermishandeling;v
 • verhogen van sociaal emotionele vaardigheden van kinderen en jeugdigen;
 • effectieve opvoedingsondersteuning;
 • bevordering van deskundigheid van professionals;
 • educatie;

B. Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op rechtspersonen vooro zover deze rechtspersonen een doel hebben dat past binnen de hiervoor onder A genoemde doelstelling van de Stichting;

Beleidsplan:

Bestuurders:

 • P.W.J. de Rijke (Voorzitter);
 • G.M.A. Kobessen (Secretaris/ Penningmeester);
 • D. Munnichs (Bestuurslid)

Directie:

 • M.I. Dekker (Directeur).

Beloningsbeleid:

De bestuurders zijn allen onbezoldigd. Voor de directie en werknemers wordt geen cao gevolgd. Het beloningsbeleid van de directie is gebaseerd op een passende beloning bij de zwaarte van de functie en de complexiteit van de organisatie.

Het beloningsbeleid van het overige personeel is marktconform voor vergelijkbare functies en opgedane ervaring.

Programma's en activiteiten van Augeo:

 • Deskundigheid bevorderen - Augeo Academy
  Met de Augeo Academy ondersteunen wij professionele aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit kan door middel van online scholingsmogelijkheden, het Augeo magazine of de app: allen hebben als doel deskundigheid te bevorderen van professionals die werken om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.
 • Veerkracht en steun
  Wij helpen professionals steun organiseren bij kinderen die thuis mishandeld of verwaarloosd worden. Wat houdt steun precies in? Het begint bij veiligheid. Voor kinderen met ingrijpende ervaringen is veilig niet vanzelfsprekend. Wij willen dat professionals kinderen positieve ervaringen laat opdoen. En ze helpt om te gaan met hun emoties. Wie dit doet, werkt ‘traumasensitief’ en helpt mee de veerkracht van kinderen te vergroten.
 • Onderzoek en advies
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. Augeo adviseert hen met advies over hun beleid. Scholen kunnen kinderen steunen die zich thuis niet veilig voelen vanwege huiselijk geweld. Augeo adviseert hen over effectieve ondersteuning. Ook werkt Augeo mee aan de uitwerking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en diverse andere projecten omtrent aanpak kindermishandeling.
 • - Augeo Jongerentaskforce
  Wie beter dan jongeren zelf kunnen vertellen wat wel en niet werkt in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld? Onze jongerntaskforce deelt ervaringen in bijvoorbeeld een workshop of gastles aan (toekomstige) leerkrachten of andere professionals

Standaardformulier ANBI:

Financiële verantwoording: