In een aantal gemeenten loopt de pilot ‘Handle with Care’. Doel is om binnen 24 uur na een ingrijpend geweldsincident thuis, steun te organiseren voor het kind op school.

Binnen 24 uur...

Wanneer kinderen met politie, maatschappelijke opvang of vrouwenopvang te maken krijgen, weten de leerkrachten op school vaak van niets. Of ze horen pas veel later dat er iets aan de hand is. In het project 'Handle with Care' geven deze instanties bij een incident van huiselijk geweld een signaal aan school. Meer informatie dan dat het kind mogelijk steun nodig heeft wordt niet gegeven. De leerkracht kan dan op eenvoudige wijze het kind steunen. Bijvoorbeeld als hij of zij vanwege het geweldsincident te laat komt of zijn huiswerk niet af heeft. Kleine gebaren die voor een kind in de knel een groot verschil maken.

Veerkracht

Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn in Heerlen en Wageningen proefprojecten gestart. Het gaat over de samenwerking tussen politie, Veilig Thuis en scholen. In Tilburg werken de maatschappelijke opvang en scholen samen.

Uit onderzoek en verhalen van ervaringsdeskundige jongeren weten we dat steun van een betrouwbare volwassene belangrijk is voor kinderen. Steun helpt de natuurlijke veerkracht te vergroten, zodat kinderen leren met gevoelens van stress om te gaan en op school beter toekomen aan leren. Op basis van de eerste pilots kunnen naar schatting in een middelgrote stad vijf kinderen per week sociale steun ontvangen van hun leerkracht.

Ontstaan in Engeland

Augeo heeft het concept overgenomen uit Engeland. Elisabeth Carney-Haworth werkte op een school in Plymouth. Op een dag kwam een vierjarige kleuter met zijn moeder de klas binnen, een teddybeer in zijn hand: ‘Ik hoorde van de moeder dat de jongen de avond ervoor een heftige ruzie tussen zijn ouders had meegemaakt. Daardoor kon ik extra aandacht besteden aan het kind.’ Elisabeth Carney-Haworth besprak het met haar man, die bij de politie werkte. En zo ontstond het idee van samenwerking tussen politie en scholen.

Veelgestelde vragen

Wat is 'Handle with Care'? Wat is het doel en hoe doe je mee?

Vind je antwoord

Handle with Care in de praktijk

Praktijkvoorbeelden uit de pilot. Hoe wordt een kind geholpen?

Lees de verhalen

Handle with care in tijd

Het kabinet besteedt in zijn actieprogramma aandacht aan het project.

Lees meer

Pilots Handle with Care

Heerlen en Wageningen

Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op